Monitoring powietrza

Monitoring powietrza w Gdyni

Urząd Miasta Gdyni (UM) poinformował, że do końca lipca br. w mieście pojawi się 10 nowych czujników jakości powietrza.

Magistrat zaproponował dla czujników lokalizacje, ale każdy gdynianin może zgłosić do propozycji swoje uwagi. Wydział Środowiska UM Gdyni czeka na nie do 28 maja br.

Monitoring powietrza – w Gdyni będą dodatkowe czujniki jakości powietrza

Jakość powietrza jest w Gdyni dobra i bardzo dobra, ale dobrze rozumiemy potrzebę naszych mieszkańców, by móc w każdej chwili sprawdzić jakość powietrza w swojej najbliższej okolicy. Uzupełnienie obecnie działającej sieci czujników fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej” (ARMAAG – przyp. red.) było naszym zamiarem już od jakiegoś czasu. Bardzo zależało nam na tym, by kupić czujniki w pełni sprawdzone i dające miarodajne odczyty. Właśnie kończą się testy takich czujników, które zostały zaprojektowane przez specjalistów w ramach projektu e-pionier finansowanego przez spółkę Excento z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Jak zaznaczają gdyńscy urzędnicy, miejsca wskazane do umiejscowienia czujników nie zostały wybrane przypadkowo. Przede wszystkim lokalizacja czujników została zaplanowana w miejscach, w których nie ma stacji monitoringu środowiska należących do Fundacji ARMAAG. W każdym proponowanym miejscu zapewnione jest zasilanie i transfer danych. Zaproponowane lokalizacje objęły różne dzielnice Gdyni, a same czujniki mają znaleźć się pośrodku terenów najgęściej zamieszkanych. Spośród 10 miejsc, w ośmiu przypadkach miasto proponuje, aby czujniki zamontować tam, gdzie są syreny alarmowe miejskiego systemu powiadamiania ratunkowego, a w Babich Dołach i Demptowie na budynkach oświatowych.

Gdyński magistrat daje możliwość by każdy, kto chciałby zgłosić inną lokalizację czujnika, do 28 maja br., przesłał swoją propozycję na adres e- mailowy: wydz.srodowiska@gdynia.pl. Jak zaznacza UM, propozycja powinna zawierać rzeczowe i zwięzłe uzasadnienie, dlaczego czujnik należy umieścić właśnie we wskazanym miejscu. Trzeba jednocześnie pamiętać, że proponując inną lokalizację niż wskazana na mapie musimy wskazać, skąd ma zostać zabrany. Do końca maja zostaną ostatecznie wybrane miejsca montażu nowych czujników, a sam ich montaż ma zostać przeprowadzony do końca lipca br.

Szacuje się, że zakup i montaż mierników wraz z wdrożeniem systemu zbierania i prezentacji wyników na stronie internetowej to wydatek ok. 120 tys. zł.

Na podstawie gdynia.pl

fot. UM Gdyni

 

reklama