Mniejsze emisje

Blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Gorzów ma stać się podstawową jednostką wytwarzającą energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby Gorzowa Wielkopolskiego i zastąpić aktualnie używane urządzenia, zasilane węglem kamiennym. 24 września br. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę tego obiektu.
 
Nowy blok będzie niezależnym, kompletnym obiektem energetycznym, wyposażonym we wszystkie niezbędne dla jego prawidłowej pracy systemy. Realizacja tej inwestycji ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa pracy sieci i niezawodności dostaw energii elektrycznej w zachodniej części Polski, poprawienia bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz ograniczenia emisji gazów i pyłów do powietrza: SO2 o ponad 95%, NO2 o ponad 30% oraz pyłu o ponad 54%.
 
Jest to jeden z największych projektów w dziejach miasta. Za ponad 500 mln zł powstanie instalacja, która wytwarzać będzie ciepło dla całej aglomeracji, używając do tego gazu zaazotowanego, pochodzącego z lokalnych źródeł gazu ziemnego – z kopalni Dębno i Międzychód. Zrealizowanie tej inwestycji oznacza docelowo całkowitą rezygnację z węgla. Przestarzała części infrastruktury technicznej zostanie zastąpiona niskoemisyjnymi urządzeniami wytwórczymi, które będą spełniać restrykcyjne normy dopuszczalnych emisji, które zaczną obowiązywać od 2016 r.
 
W ubiegłym roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wydał opinię dla przedsięwzięcia „Budowa nowego bloku gazowo-parowego na terenie PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów”, w której stwierdzono brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.
 
Blok ma być gotowy w 2016 r.
 

Partner Portalu

Partner Portalu