emisja zanieczyszczeń do powietrza

Mniejsza emisja zanieczyszczeń do powietrza

Dobiega końca ostatni etap budowy instalacji ograniczającej emisję zanieczyszczeń do powietrza, realizowanej przez lubińską spółkę „Energetyka”, należącą do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW).

Będzie mniejsza emisja zanieczyszczeń do powietrza z polkowickiej elektrociepłowni

Wspomniana inwestycja, w głównej mierze jest finansowana przy wsparciu WFOŚiGW. – Udzieliliśmy ponad 83 mln złotych pożyczki na nowe, proekologiczne inwestycje. Dla Funduszu bardzo ważne są zadania przyczyniające się do poprawy jakości powietrza, którym oddychają Dolnoślązacy, stąd nasze zaangażowanie – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW.

Po realizacji zadania, Elektrociepłownia w Polkowicach zapewniająca ciepło zakładom KGHM, a także mieszkańcom Polkowic, będzie spełniała unijne dyrektywy i przepisy m.in. dotyczące dużych obiektów energetycznego spalania. – Inwestycje przyniosą wymierny efekt ekologiczny. Dzięki nim zostanie znacznie ograniczona emisja do powietrza szkodliwych substancji, które są efektem spalania węgla. W ciągu roku do powietrza trafi mniej pyłów o około 98 ton – mówi Bartłomiej Wiązowski, wiceprezes Zarządu WFOŚiGW dodaje. Zmniejszeniu ulegną także emisje dwutlenku siarki o blisko 265 ton i tlenków azotu o około 66 ton.

Na ukończeniu montaż instalacji oczyszczania spalin

Jak podaje WFOŚiGW, obecnie przeprowadzono ruch próbny nowego kotła wodnego WR40, który zakończył się wynikiem pozytywnym i przystąpiono do procedury rejestracyjnej urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego. Na ukończeniu jest montaż instalacji oczyszczania spalin (obejmującej odsiarczanie i odazotowanie) oraz prace izolacyjne. Równolegle przeprowadzane są pierwsze próby funkcjonalne urządzeń tych instalacji oraz prace w zakresie podłączeń i testów instalacji elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

Zakończenie prac przewidziane jest przed rozpoczęciem sezonu grzewczego – dodaje WFOŚiGW.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. „Energetyka”, Lubin

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama