Minister środowiska zapowiedział zmiany

Minister środowiska zapowiedział zmiany

Głównym zadaniem Zespołu ds. Czystego Powietrza powołanego w Mielcu jest szeroko rozumiana współpraca w działaniach, które doprowadzą do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w mieście – podaje Urząd Miejski w Mielcu (UM).

Aktualnie, Zespół, powołany przez Fryderyka Kapinosa, pełniącego funkcję prezydenta miasta, został rozszerzony o pięciu przedstawicieli strony społecznej.

Podczas sesji rady miejskiej minister środowiska zapowiedział zmiany

Przy okazji mielecki magistrat przypomina, że wiodącym tematem pierwszego spotkania Zespołu, które odbyło się w kwietniu, było podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia obowiązku monitoringu ciągłego dla instalacji produkcji płyt drewnopochodnych. Mówiono także o potrzebie zmian w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i systemie karania firm, które zanieczyszczają środowisko.

Te postulaty trafiły do Henryka Kowalczyka, ministra środowiska, który przyjechał do Mielca i na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej zadeklarował jak najszybsze zakończenie prac legislacyjnych zmieniających przepisy dotyczące ochrony środowiska, tak aby można było egzekwować od firm obowiązek ciągłego monitoringu emisji.

Minister potwierdził także, że resort pracuje także nad wprowadzeniem całodobowego sytemu czasu pracy Inspekcji Ochrony Środowiska i zapowiedział istotne zmiany w wysokości kar dla firm, które nie dbają o środowisko.

Zależy mam na kompleksowym współdziałaniu różnych osób i stron mających co prawda różne kompetencje, ale potrafiących wspólnie szukać dróg rozwiązania problemu jakim jest stan naszego powietrza. Do tej pory tym problemem zajmowały się głównie różne instytucje i służby, natomiast teraz chcemy włączyć w to stronę społeczną, która ma swoje pomysły i może nadać naszym wspólnym działaniom nowe kierunki. Wierzę że razem możemy zrobić wiele – powiedział Fryderyk Kapinos, a magistrat zapowiada, że kolejne spotkanie Zespołu ds. Czystego Powietrza, już w poszerzonym składzie, zostanie zwołane w najbliższych dniach.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Mielcu

fot. UM w Mielcu

 

reklama