Strefy czystego transportu

Miasta będą mogły ustanawiać strefy czystego transportu

O tym, że 2. grudnia br. posłowie przyjęli nowelizację ustawy o elektromobliności, w której znalazły się zapisy kluczowe dla zmniejszenia emisji spalin samochodowych w miastach poinformował Polski Alarm Smogowy (PAS). Organizacja podkreśliła, że od pierwszych miesięcy 2022 r. miasta będą mogły ustanawiać na swoim terenie strefy czystego transportu (SCT), czyli obszary, do których nie będą mogły wjeżdżać pojazdy o największej emisji spalin. Decyzję o utworzeniu takich stref pozostawiono samorządom, które określą, na jakim obszarze będą obowiązywać nowe regulacje i jakie pojazdy będą mogły wjechać do takiej strefy.

Strefy czystego transportu będą mogły obejmować teren nawet całej gminy

Jak wskazuje PAS, omawiana ustawa nie przewiduje ograniczeń wielkości SCT, co – według tej organizacji – oznacza, że może ona obejmować nawet całą gminę, ale gmina może wskazać też mniejszy obszar – wiele zależy od tego, jaka jest struktura zabudowy miasta. W ustawie znalazł się również zapis o prawie gmin do samodzielnego ustalenia grupy pojazdów, która będzie mieć prawo wjazdu do strefy. Gmina będzie mogła objąć tymi wymaganiami wszystkie pojazdy, w tym pojazdy mieszkańców.

Nowe przepisy utworzono przy akceptacji samorządowców z poszanowaniem ich prawa do decydowania, w jaki sposób ograniczać napływ najstarszych i najmocniej kopcących pojazdów na ich teren – podkreśla PAS. – Tworzenie strefy nie jest obowiązkowe, a gmina będzie mogła zdecydować jakie pojazdy nie będą do niej wpuszczone na podstawie normy emisyjnej Euro lub typu paliwa. To ważne, bo nie każde miasto ma taki sam problem ze spalinami – komentuje Bartosz Piłat, ekspert PAS ds. transportu.

Rozporządzenie określi oznakowanie pojazdów mogących wjeżdżać do strefy czystego transportu

Po wejściu w życie ustawy Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma przygotować rozporządzenie, które określać będzie sposób oznakowania pojazdów. System oznakowania uwzględniać będzie klasę emisyjną EURO pojazdu i rocznik produkcji. Da to podstawę gminom do skutecznego egzekwowania zakazu wjazdu określonych przez gminę pojazdów do strefy czystego transportu.

Cieszę się, że wkrótce zacznie obowiązywać nowe prawo, które pozwoli wreszcie samorządom walczyć z emisją zanieczyszczeń pochodzących z silników samochodowych. Tym samym dołączamy do pozostałych państw unijnych, w których od lat obowiązują podobne przepisy – komentuje Bartosz Piłat. Dzięki nowym przepisom samorządowcy z Warszawy, Wrocławia, Katowic i Krakowa, czyli miast wymienionych przez Komisję Europejską (KE) jako najmocniej zanieczyszczone tlenkami, będą mogli podjąć działania naprawcze – podkreśla PAS.

Wiemy, że w Krakowie prowadzone są analizy nad utworzeniem SCT. Być może będzie to pierwsze miasto w Polsce z taka strefą. Mam nadzieję, że samorządy stolicy i innych aglomeracji, jak najszybciej wdrożą na swoim terenie nowe regulacje. Dotychczas zasłaniali się brakiem odpowiednich przepisów. Czas powiedzieć „sprawdzam” – mówi Piotr Siergiej, rzecznik PAS.

Strefy czystego transportu – zmiany w przepisach satysfakcjonujące dla resortu i samorządów

Jak wskazuje PAS, KE domaga się od wymienionych czterech polskich miast jak najszybszego obniżenia emisji do powietrza dwutlenku azotu (NO2), czyli substancji ściśle powiązanej z emisją spalin. Transport jest jednym z dwóch najpoważniejszych źródeł zanieczyszczeń w polskich miastach. Badania wskazują na regularne przekroczenia norm dwutlenku azotu w większych ośrodkach miejskich. Substancja ta łączona jest ze wzrostem przypadków astmy, udarów czy chorób układu nerwowego.

Przez ostatni rok PAS współpracował z Ministerstwem Klimatu i Środowiska przy tworzeniu odpowiednich zapisów w ustawie o elektromobilności. Rozmowy doprowadziły do kompromisu – w projekcie nowelizacji ustawy znalazły się rozwiązania satysfakcjonujące zarówno samorządy, jak i resort. Zmiany były wyczekiwane przez władze szeregu miast, które – w trakcie prac nad ustawą – popierały progresywne rozwiązania – dodaje PAS.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama