w niską emisję

MEWA uderzy w niską emisję

Urząd Miasta Szczecin (UM) poinformował, że samorząd chce zaoferować dofinansowanie w wysokości 55% dla osób, które zdecydują się zamienić piec na proekologiczne źródło ciepła.

Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta. Tymczasem swoje uwagi do projektu uchwały mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani.

Szczecin MEWĄ uderzy w niską emisję

Projekt uchwały wraz z formularzem, przez który można przesyłać komentarze i uwagi dostępny jest na stronie internetowej: Szczecin.eu/zielonemiasto w zakładce MEWA. Można tam również zapoznać się z założeniami programu, którego głównym celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym poprawa jego jakości.

Jak podkreśla szczeciński magistrat, chodzi o trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym (piece) i jego zamianę na systemy proekologiczne. Wśród możliwych zamienników dla tradycyjnego ogrzewania UM wymienia miejską sieć ciepłowniczą, ogrzewanie gazowe lub elektryczne bądź odnawialne źródło energii. Programem mogą zostać objęte również termomodernizacje budynków wielorodzinnych, towarzyszące wymianie instalacji grzewczej.

Z dotacji udzielanej w ramach programu MEWA będzie można pokryć m.in. koszt prac związanych z demontażem palenisk węglowych, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym opinii i projektów, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie nie obejmuje „ruchomych” urządzeń grzewczych. Muszą one również być fabrycznie nowe. Wnioskujący nie mogą też korzystać z innego dofinansowania na ten sam cel – wylicza UM.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się zarówno indywidualni właściciele mieszkań i domów w zabudowie jednorodzinnej, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Program jest skierowany do gminnych jednostek publicznych, firm i osób prawnych. Żeby z niego skorzystać, konieczne będzie złożenie wniosku. Jak zaznacza szczeciński magistrat aplikacje będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.

Jednak warunkiem niezbędnym do pozyskania dofinansowania jest posiadanie wkładu własnego na wykonanie zadania.

Procedurę przyznawania dotacji zakończy podpisanie porozumienia, w którym określony będzie rodzaj inwestycji, jej zakres, warunki realizacji, termin wykonania oraz rozliczenia i oczywiście wysokość przyznanej dotacji.

Warto dodać, że dofinansowanie obejmie również inwestycje zrealizowane przed datą zawarcia porozumienia, od 1 stycznia 2015 r.

W tym roku, na realizację programu MEWA zaplanowano 600 tys. zł. Kwota ta ma być sukcesywnie zwiększana w kolejnych latach realizacji programu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

fot. sozosfera.pl

 

reklama