Ekointerwencja

Małopolska Ekointerwencja – 196 zgłoszeń

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) zwraca uwagę, że nieustannie rośnie liczba interwencji związanych ze spalaniem odpadów w małopolskich domach.

W ciągu kilkunastu tygodni od uruchomienia systemu zwanego mianem Ekointerwencja, mieszkańcy regionu przekazali łącznie 196 zgłoszeń dotyczących przypadków łamania przepisów środowiskowych.

Ekointerwencja – Małopolanie wciąż spalają odpady

Przekazywane przez mieszkańców Małopolski, za pomocą formularza Ekointerwencji, informacje dotyczyły: spalania odpadów (140 przypadków), eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową (52 przypadki) oraz sprzedaży węgla złej jakości (cztery zgłoszenia).

Jak zaznacza UMWM, ze zgłoszeń nadesłanych przez Małopolan w pierwszych tygodniach lipca wynika, że w niektórych małopolskich domach w roli opału wciąż wykorzystywane są różnego rodzaju odpady. Zdarza się, że spalane są stare opony, środki chemiczne i części mebli.

Palenie śmieci to trucie otoczenia. Jeśli jesteśmy świadkami tego typu postępowania, nie bądźmy bezczynni – rozmawiajmy z sąsiadami i uświadamiajmy ich o tym, do czego prowadzi takie działanie. Każdego roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umierają tysiące Polaków. Mówimy, że to smog zabija, ale to hasło nie oddaje całej prawdy, bo rękę do tego przykładają ludzie – apeluje Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa.

Jednocześnie UMWM podaje, że do tej pory zweryfikowano łącznie 101 zgłoszeń. W większości – 55 przypadków – kontrole nie wykazały naruszeń przepisów środowiskowych. 16 razy udzielono pouczenia, nałożono jeden mandat karny, a jedna sprawa została skierowana do sądu. Sześć zgłoszeń zostanie uwzględnionych w planie kontroli, osiem zgłoszeń dotyczących przedsiębiorców przekazano do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Z kolei cztery następne zgłoszenia zostały przekazane do odpowiednich gmin. W pięciu gminach przeprowadzono kontrole, ale informacje o ich wynikach nie zostały jeszcze przekazane urzędowi marszałkowskiemu. Z kolei w trzech przypadkach urzędnicy nie skontrolowali paleniska, ponieważ nie mieli możliwości wejścia na posesję. Dwukrotnie nie podjęto interwencji w związku z błędnym adresem podanym w zgłoszeniu.

Przy okazji UMWM przypomina, że formularz Ekointerwencji został uruchomiony 26 marca br. Za jego pośrednictwem mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać – również anonimowo – wszelkie przypadki łamania przepisów środowiskowych. Jak zapewniają urzędnicy, każde zgłoszenie jest przekierowane do właściwego organu kontrolnego, a UMWM prosi o informację zwrotną na temat wyników przeprowadzonych działań kontrolnych.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

partner medialny