List o smogu

List o smogu

Z inicjatywy Rybnickiej Rady Kobiet i przy wsparciu Piotra Kuczery, prezydenta Rybnika do wszystkich rybnickich parafii wystosowany został list, w którym kobiety z Rybnika apelują do mieszkańców by zwrócili uwagę na jakość używanych paliw oraz na terminy wymiany kotłów w kontekście uchwały antysmogwej – poinformował Urząd Miasta Rybnika (UM).

List o smogu w rybnickich parafiach

Prezydent Kuczera zwrócił się z prośbą o odczytanie tego listu na zakończenie niedzielnych liturgii, pisząc w liście do rybnickich proboszczów: „W Rybniku są ludzie, którzy wciąż nie chcą przyjąć informacji o tym, że zła jakość powietrza ma wpływ na ich zdrowie i życie. Dlatego, nadal ogromne znaczenie ma edukowanie, dyskutowanie i przypominanie o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za ekologię, a dbanie o naszą planetę, jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem”.

Do wejścia w życie uchwały antysmogowej pozostały 784 dni, potrzeba wielkiej mobilizacji ze strony mieszkańców by Rybnik mógł wreszcie oddychać czystym powietrzem – podkreśla UM.

list o smogu

Chcemy dotrzeć z informacją o treści uchwały antysmogowej i z apelem o wspólną troskę, o zbiorowe zdrowie do jak najszerszego grona mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Dlatego zdecydowałyśmy się szukać wsparcia również poza głównymi kanałami informacyjnymi – mówi Monika Glosowitz przewodnicząca Rybnickiej Rady Kobiet. – Jesteśmy przekonane, że gdyby proboszczowie rybnickich parafii, a za ich namową również rybniccy parafianie, włączyli się we wspólną walkę ze smogiem – jeszcze w tym sezonie grzewczym przestalibyśmy się bać oddychać – dodaje.

Magistrat przypomina, że uchwała antysmogowa jest prawem miejscowym i podaje konkretny harmonogram dotyczący wymiany starych kotłów węglowych, w zależności od tego, jak długo kotły są użytkowane. Mieszkańcy Śląska mają obowiązek wymienić kotły węglowe starsze niż 10-letnie i nieposiadające tabliczki znamionowej do końca 2021 r. Niezastosowanie się do zapisów uchwały może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 5 000 zł.

Poniżej można zapoznać się z treścią listu.

Prezydent i kobiety wystosowali list o smogu

„Drodzy Mieszkańcy Rybnika,

dbając o zdrowie i dobro mieszkańców naszego miasta, Rybnicka Rada Kobiet wraz z Prezydentem Miasta Rybnika Piotrem Kuczerą przypominają, że zgodnie z uchwałą antysmogową mieszkańcy mają obowiązek wymienić kotły węglowe starsze niż 10-letnie i nieposiadające tabliczki znamionowej do końca 2021 roku. Niezastosowanie się wobec tej uchwały skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 5 000 zł.

Jako mieszkańcy naszego miasta nie możemy udawać, że problem smogu nas nie dotyczy, tym bardziej że we wszelkich rankingach Rybnik zajmuje niechlubne miejsce w czołówce miast z najgorszą jakością powietrza. Każdy z nas jest odpowiedzialny za podjęcie działań, których celem jest poprawa jakości powietrza, jakim oddychamy my sami i nasze rodziny.

Wzywa nas do tego nie tylko papież Franciszek w encyklice >>Laudato Si<<, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek i Dekalog zawierający między innymi przykazanie >>NIE ZABIJAJ<<.

list o smogu

W wyniku smogu rocznie umiera 4,5 tysiąca ludzi, czyli 10 razy więcej niż w wyniku wypadków samochodowych. Smog szkodzi szczególnie osobom najbardziej bezbronnym, czyli dzieciom i osobom w podeszłym wieku. Zanieczyszczenia szkodzą nie tylko rozwijającym się płucom, ale mogą trwale uszkodzić mózg, a tym samym zagrozić przyszłości naszych dzieci.

Zwracamy się do Was, mieszkańcy domów prywatnych, z prośbą o zwracanie uwagi na jakość opału, którego używacie, a także o edukowanie sąsiadów i znajomych o zagrożeniu, jakie niesie spalanie węgla złej jakości, mebli, plastików czy śmieci.

Rybnicka Rada Kobiet i Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika”

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. 2 x UM Rybnika

reklama

 

reklama