likwidują „kopciuchy”

Gdzie likwidują „kopciuchy” – nowy raport Polskiego Alarmu Smogowego

Polski Alarm Smogowy (PAS) przekazał dane dotyczące procesu wymiany starych kotłów w trzech województwach w latach 2019-2022. Raport objął województwa śląskie, małopolskie i mazowieckie. Liderem walki ze smogiem okazało się woj. śląskie. Złożono tam ponad 150 tys. wniosków o wymianę „kopciuchów”. W woj. mazowieckim liczba wniosków była ponad dwukrotnie niższa i wyniosła zaledwie 64 tys.

Mieszkańcy Śląskiego likwidują „kopciuchy” najchętniej

Raport wskazał, że woj. śląskie zajmuje pozycję zdecydowanego lidera we wspomnianym wcześniej procesie. Co roku liczba składanych tam wniosków o dotację na wymianę kotła (w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz w ramach pozostałych programów) zdecydowanie przewyższała pozostałe województwa. Jak wskazał PAS, składano tam średnio dwa razy więcej wniosków niż w woj. małopolskim i mazowieckim. W ciągu analizowanych czterech lat, w woj. śląskim złożono niemal 154 tys. wniosków na wymianę źródła ciepła. Na drugim miejscu uplasowało się woj. małopolskie z ponad 85 tys. wniosków. Najgorzej wypadło woj. mazowieckie. Jego mieszkańcy złożyli jedynie 64 tys. wniosków na likwidację „kopciuchów”. Według PAS, dane dla Mazowsza dziwią tym bardziej, że od 1 stycznia 2023 r. w tym województwie obowiązuje uchwała antysmogowa. Zakazuje ona funkcjonowania pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno.

To ciekawe i niepokojące zestawienie, dlaczego to Mazowsze lekceważy stan jakości powietrza? Województwo śląskie postrzegane do niedawna jako najmocniej zanieczyszczone w kraju wychodzi na pozycję lidera w walce ze smogiem. Widać to po liczbie wymian kotłów – co wskazuje na determinację mieszkańców oraz władz gminnych by walczyć z problemem. Jeśli ta tendencja się utrzyma to wydaje mi się, że już wkrótce możemy się spodziewać sytuacji, w której to mazowieckie gminy staną się smogowymi liderami – skomentował Piotr Siergiej, rzecznik PAS.

Popularność programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu mieszkańcy likwidują „kopciuchy”

Przedstawione w raporcie dane wskazują też, że wzrasta popularność programu dotacyjnego „Czyste Powietrze”. Najwięcej wniosków w ramach tego programu złożono w każdym z województw w 2021 r. Rosnącej popularności programu towarzyszy powolny spadek (małopolskie) lub stabilizacja (śląskie, mazowieckie) liczby wymian w ramach pozostałych (gminnych) programów dotacyjnych.

Największą liczbę kotłów w poszczególnych województwach wymieniono w Katowicach (6626), Warszawie (5477) i Krakowie (4162) – a więc w stolicach regionów. Jak podkreśla PAS, we wrześniu 2019 r. w Krakowie weszła w życie uchwała antysmogowa. Zakazała ona spalania paliw stałych w domowych piecach, kotłach i kominkach. Sprawiło to, że tego typu urządzenia były wymieniane przede wszystkim przed terminem wejścia w życie zakazu. Podobny proces będzie miał miejsce w Warszawie. Do wymiany pozostało tam jeszcze tylko ok. 2500 kotłów – dodał PAS.

Skąd pochodziły dane?

Raport PAS poświęcono analizie programów dotacyjnych wspierających wymianę przestarzałych i wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe w latach 2019-2022. W ramach dostępu do informacji publicznej zebrano dane dotyczące programów dotacyjnych ze wszystkich gmin z województw: śląskiego, małopolskiego oraz mazowieckiego. Informacje o realizacji programu „Czyste Powietrze” uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z kolei dane dotyczące programów gminnych (innych niż program „Czyste Powietrze”) pochodziły bezpośrednio z urzędów miast/gmin.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu