Likwidacja tzw. kopciuchów

Likwidacja tzw. kopciuchów w Gdyni

O tym, że za sprawą tzw. uchwały antysmogowej, na wymianę przestarzałych kotłów pozostało już tylko kilka lat – przypomniał Urząd Miasta Gdyni (UM). Magistrat zaznacza przy tym, że w Gdyni postępuje likwidacja tzw. kopciuchów w budynkach miejskich i dodaje, że także mieszkańcy mogą korzystać z dofinansowań, które pozwalają im dostosować się do nowych wymogów.

Likwidacja tzw. kopciuchów – wyzwanie dla całego Pomorza

Gdyńscy urzędnicy zaznaczają przy tym, że nie tylko Gdynia, ale i całe Pomorze, a nawet szerzej – cały kraj walczy z „kopciuchami”. Likwidacja tzw. kopciuchów, czyli wymiana przestarzałych, szkodliwych dla środowiska kotłów na paliwa stałe, to w tej chwili jedno z największych wyzwań, które może pomóc w poprawie jakości powietrza. Według UM, aby udało się zredukować emisję dwutlenku węgla i zmienić złe przyzwyczajenia, Polacy muszą sięgnąć do kieszeni i zainwestować w nowe, bardziej proekologiczne źródła ogrzewania – podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, piece gazowe, olejowe, a także elektryczne czy odnawialne źródła energii.

Likwidacja tzw. kopciuchów – terminy dla Pomorza

W regionie standardy i terminy dotyczące likwidacji przestarzałych pieców określa pakiet tzw. uchwał antysmogowych, które w październiku 2020 r. przyjęli radni sejmiku. Teraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP) przypomina o obowiązujących wymogach – wskazuje UM.

Przypominamy o konieczności wymiany kotłów pozaklasowych, tzw. kopciuchów, bo za cztery lata nie powinno być w Polsce żadnego takiego pieca. Czas leci, a nadal jest jeszcze sporo do zrobienia. Pomocą w wymianie kotłów mają być różnego rodzaju dotacje gminne oraz te z programów ogólnopolskich, takich jak „Czyste Powietrze” czy „Stop Smog” – powiedział Tadeusz Styn, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP.

Magistrat dodaje, że zgodnie z głównym założeniem uchwał antysmogowych mieszkańcy miast, którzy mają możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub gazowej, po datach określonych w tym dokumencie nie mogą już stosować paliw stałych. Urząd wskazuje też, że na terenie całego Pomorza obowiązują wskazane w prawie miejscowym terminy wymiany określonych rodzajów kotłów.

I tak, do 1 września 2024 r. należy wymienić kotły pozaklasowe i nieposiadające tabliczki znamionowej. Z kolei do 1 września 2026 r. należy wymienić kotły, które spełniają wymagania w zakresie standardów emisyjnych określonych dla klas 3 i 4, a do 1 lipca 2035 r. należy wymienić kotły klasy 5.

Likwidacja tzw. kopciuchów – Gdynia realizuje plan w budynkach komunalnych

Wymiana szkodliwych dla środowiska kotłów nabiera tempa także w Gdyni – chwali się magistrat i dodaje, że Miasto rozpoczęło proces uświadamiania mieszkańców na temat troski o czyste powietrze na wiele lat przed określeniem ostatecznych terminów likwidacji starych pieców. Dlatego też – według UM – dziś można mówić o pozytywnych efektach.

Magistrat dodaje przy tym, że w myśl zasady „przykład idzie z góry”, miasto realizuje ambitny plan wymiany wszystkich pieców na paliwa stałe w budynkach komunalnych do 2023 r. Po jego zakończeniu emisja szkodliwych pyłów do atmosfery ma zmniejszyć się szacunkowo o prawie 32 tony. Tylko w zeszłym roku udało się zlikwidować 132 piece węglowe, a plan na bieżący rok to pozbycie się kolejnych 83 kotłów ogrzewanych węglem.

Aby skutecznie poprawiać jakość powietrza, potrzebujemy nie tylko edukacji i długofalowych projektów, ale też doraźnych działań, takich jak właśnie wymiana najstarszych, najbardziej szkodliwych dla środowiska źródeł ogrzewania. Dajemy dobry przykład w miejskich budynkach, gdzie trwa szeroko zakrojona akcja likwidacji starych pieców, ale jednocześnie pomagamy mieszkańcom ograniczać emisję także z ich przydomowych kominów. Zmiany wymagają czasu, ale pozytywne skutki odczujemy wszyscy. Czyste powietrze to obecnie jeden z najważniejszych priorytetów każdego rozwiniętego miasta – podkreślił Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Likwidacja tzw. kopciuchów – magistrat optymistycznie

Według gdyńskiego magistratu, liczby wyglądają optymistycznie. Dzięki dotacjom z budżetu miasta mieszkańcy Gdyni tylko w zeszłym roku wymienili w swoich nieruchomościach aż 101 pieców węglowych. Kolejnych 55 przestało zanieczyszczać środowisko dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „Czyste Powietrze”, a dodatkowo 54 gdynian zdecydowało się w 2020 r. na dotowany przez samorząd montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) – małych elektrowni wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych. Sam miejski system dotacji dla mieszkańców funkcjonuje już od 1999 r., choć obecnie działa w znacznie bardziej rozbudowanej formie – przypomina UM.

W Gdyni od lat zachęcamy mieszkańców do zmiany źródła ogrzewania na takie, które jest bardziej przyjazne środowisku, bo każdy z nas chce w swoim mieście cieszyć się czystym powietrzem. Nie tylko przed nami, ale i przed samorządami z całego Pomorza jeszcze sporo pracy. Niezmiennie zachęcam mieszkańców do skorzystania z dotacji miejskich lub dofinansowań w ramach programu „Czyste Powietrze” i wymiany źródeł ogrzewania jeszcze przed ostatecznymi terminami – skomentował Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Likwidacja tzw. kopciuchów – obowiązek dopisania do bazy danych

Magistrat zwraca przy okazji uwagę, iż warto pamiętać także o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która zostanie uruchomiona 1 lipca br. To ogólnopolska platforma, którą będzie prowadzić Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Wszyscy właściciele i zarządcy budynków ze źródłem ogrzewania będą musieli dopisać się do specjalnej bazy danych, która będzie zawierać przede wszystkim informacje o liczbie i rodzaju źródeł ciepła oraz o wykorzystywanych w nich paliwach.

Na podstawie www.gdynia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama