Likwidacja kotłowni węglowej

Likwidacja kotłowni węglowej w ramach instrumentu REACT EU

Zapaliło się zielone światło dla inwestycji, której celem jest likwidacja kotłowni węglowej obsługującej Świętokrzyskie Centrum Onkologii (ŚCO) i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (WSZ). Komisja Europejska wyraziła wstępną zgodę na współfinansowanie tego projektu w ramach instrumentu REACT EU, a to oznacza jego szybszą realizację, jeszcze w tej perspektywie unijnej – zaznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ).

O szczegółach przedsięwzięcia mówili podczas konferencji prasowej Andrzej Bętkowski, marszałek województwa, Marek Bogusławski, wicemarszałek, prof. Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO, Bartosz Stemplewski, dyrektor WSZ, Magdalena Zieleń, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także Zbigniew Duda, dyrektor PGE Energia Ciepła – Oddział Elektrociepłownia w Kielcach i Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ.

Co to jest REACT EU?

REACT EU to unijne wsparcie dla regionów, które będzie miało kluczowe znaczenie w trzech najbliższych latach dla odbudowy gospodarki dotkniętej skutkami kryzysu koronawirusa oraz pobudzenia inwestycji – tłumaczy UMWŚ. To forma pomocy dla regionów w okresie przejściowym między perspektywami unijnymi – kończącą się i obecnie się rozpoczynającą. Ogółem Polska z puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel ma otrzymać 2 mld euro. Działania objęte REACT EU będą kwalifikowały się do finansowania od 1 lutego 2020 r. z mocą wsteczną, a środki będzie można wykorzystywać do końca 2023 r. Oznacza to w praktyce, że projekty, które zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach tego instrumentu, nie będą musiały czekać na uruchomienie nowej unijnej perspektywy, lecz mogą liczyć na szybką realizację w ramach programów unijnych na lata 2014-2020 – dodaje urząd marszałkowski.

Otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej wstępne, robocze zapewnienie, że w ramach REACT EU będziemy mogli sfinansować duże przedsięwzięcie zakładające likwidację nieefektownej i generującej duże zanieczyszczenia kotłowni węglowej obsługującej Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Roczne zużycie węgla na potrzeby obu lecznic wynosi 5500 ton, a to przekłada się na bardzo wysoką emisję dwutlenku węgla do powietrza – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Likwidacja kotłowni węglowej doskonale wpisuje się w założenia REACT EU

Wicemarszałek Marek Bogusławski nie ma wątpliwości, że projekt doskonale wpisuje się w założenia REACT EU. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach tego instrumentu na wsparcie mogą liczyć następujące sektory: ochrona zdrowia, infrastruktura energetyczna, cyfryzacja oraz przedsiębiorczość. – Projekt wpisuje się w obszary wsparcia związane z poprawą funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w tym e-zdrowie, innowacyjną gospodarką, infrastrukturą energetyczną, a także ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych oraz zapewnieniem zrównoważonego rozwoju regionalnego – wylicza wicemarszałek Bogusławski. – Jego najważniejszymi efektami będą – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz redukcja emisji pyłów i gazów do atmosfery, w tym – dwutlenku węgla.

Likwidacja kotłowni węglowej – projekt obejmuje cztery zadania

Projekt zakłada realizację czterech zadań: wykonanie przyłącza cieplnego do sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni Kielce oraz węzłów cieplnych, instalację nowych źródeł pary zlokalizowanych bezpośrednio na terenie ŚCO i szpitala wojewódzkiego, a także budowę źródła rezerwowego (w oparciu o kocioł wodny gazowy lub elektrodowy) oraz modernizację sieci ciepłowniczej. Ich szacunkowy koszt to 18,5 mln zł – zaznacza UMWŚ.

Zadowolenia z możliwości realizacji projektu nie krył prof. Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO: – To ważny dzień dla mieszkańców Kielc, a szczególnie dla mieszkańców osiedla Czarnów, Ślichowice i Pod Dalnią. Ma to związek z kominem naszej kotłowni, który króluje nad tymi osiedlami. Z perspektywy kilkudziesięciu lat mogę powiedzieć, że kilkukrotnie podejmowane próby rozwiązania tego problemu napotykały na swojej drodze różne trudności. Dziś widzimy, że szeroka współpraca zaowocowała konkretnymi rozwiązaniami. Wiemy już, że będzie wykonane przyłącze z Elektrociepłowni dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. W końcu problem kotłowni ŚCO zostanie po wielu latach rozwiązany.

Możliwie najlepiej wykorzystać środki

Województwo świętokrzyskie w ramach REACT EU w pierwszej transzy otrzyma niespełna 16 mln euro, czyli ponad 72 mln zł. Natomiast druga transza środków ma być uruchomiona w IV kwartale 2021 r. – Naszym celem jest, by w sposób jak najbardziej skuteczny i efektywny wykorzystać fundusze, które otrzymamy w ramach REACT EU – podkreśla marszałek Bętkowski.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWŚ

 

reklama