Legnica walczy ze smogiem

Legnica walczy ze smogiem

W latach 2015–2019 ponad 925 gospodarstw skorzystało z dofinansowania w łącznej wysokości prawie 5 mln zł na wymianę ogrzewania – tradycyjnego na przyjazne środowisku. Te dotacje są skuteczną formą walki ze smogiem w mieście – podkreśla Urząd Miasta Legnica (UM).

Mieszkańcy likwidują kopciuchy

W Legnicy, w latach 2015-2016, wykonano jedną z pierwszych w kraju pełną inwentaryzację i utworzono bazę źródeł niskiej emisji. Pozwoliło to na zlokalizowane tych źródeł i określenie ich liczby. Wyniki w postaci mapy prezentowane są na stronie internetowej UM – wskazuje legnicki magistrat.

W 2016 r. zinwentaryzowano 14,569 tys. źródeł ciepła na paliwo stałe (piece kaflowe, kotły węglowe, kominki itp.), natomiast ze złożonych wniosków o dofinansowanie zmiany ogrzewania wynika, że zlikwidowanych zostało ponad 3 tys. takich instalacji.

Legnica walczy ze smogiem – termomodernizacja i podłączanie do sieci

Legnicki UM dodaje, że innym działaniem ograniczającym niską emisję jest termomodernizacja i podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych i różnych obiektów użyteczności publicznej. W Legnicy ocieplono bardzo dużo budynków szkolnych i przedszkoli. Wydano na ten cel kilkadziesiąt milionów złotych. Wszystkie budynki użyteczności publicznej posiadają już także proekologiczne systemy ogrzewania. Do miejskich sieci przyłączane były mieszkania komunalne, budynki szkolne, przedszkola i hale sportowe. Budowane są także nowoczesne sieci ciepłownicze – wylicza UM.

Legnica walczy ze smogiem współpracując z różnymi podmiotami

Legnica walczy ze smogiem współpracując z różnymi instytucjami. W 2016 r. zawarto porozumienie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w którym zadeklarowano podejmowanie wspólnych działań, służących ochronie powietrza, w szczególności w zakresie zapewnienia danych do systemu oceny i prognoz jakości powietrza w Legnicy.

Z kolei wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim miasto zrealizowało unijny projekt LIFE-APIS/PL, czego efektem było zainstalowanie tablicy informującej o prognozowanych parametrach powietrza.

Miasto zawarło także porozumienie z PGNiG w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza, które polega na prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych, zachęcających mieszkańców oraz przedsiębiorców do eliminacji używania paliwa stałego i zastępowania go piecami zasilanymi paliwem gazowym.

Innym ważnym działaniem jest przystąpienie do Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii, którego miasto jest współorganizatorem.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. UM Legnica

reklama

 

reklama