Kujawsko-pomorska uchwała antysmogowa

Kujawsko-pomorska uchwała antysmogowa – konsultacje

Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu tzw. uchwały antysmogowej dla woj. kujawsko-pomorskiego – informuje Urząd Miasta Torunia (UM).

Uchwała na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ma wprowadzić ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kujawsko-pomorska uchwała antysmogowa – spotkanie konsultacyjne w Toruniu

W uchwale antysmogowej proponowane jest wprowadzenie zakazu spalania, którym objęty byłby węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z jego wykorzystaniem. Zakaz spalania miałby dotyczyć także mułów i flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Do tego zakaz spalania miałby dotyczyć miału węglowego (o uziarnieniu do 3 mm) i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Zakazy te miałyby zacząć obowiązywać od 1 września br.

Z kolei od 1 stycznia 2024 r. miałby zostać wprowadzony zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych (poniżej 3 klasy), a od 1 stycznia 2028 r. zakaz eksploatacji kotłów poniżej 5 klasy lub kotłów niespełniających wymagań ekoprojektu.

Projekt uchwały przewiduje także wprowadzenie zakazu eksploatacji ogrzewaczy pomieszczeń, niespełniających wymagań ekoprojektu. To ograniczenia miałoby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

Jak podaje toruński magistrat, w postępowaniu mającym na celu opracowanie projektu ww. uchwały uwagi i wnioski mają prawo wnosić wszyscy zainteresowani. Mogą być one wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P), Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń. Uwagi i wnioski będą także przyjmowane ustnie do protokołu w pokoju nr 213 w siedzibie Departamentu Środowiska UMWK-P w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wioski będą także przyjmowane pod adresem e-mail antysmog@kujawsko-pomorskie.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym).

Warto zaznaczyć, że konsultacje społeczne rozpoczęły się 28 stycznia 2019 r. i potrwają do 18 lutego br. W ramach konsultacji odbywają się także spotkania informacyjne z mieszkańcami regionu. W Toruniu takie spotkanie odbędzie się 5 lutego br. o godzinie 11:00 w Patio na I piętrze budynku UMWK-P przy Placu Teatralnym 2.

Nie będą rozpatrywane uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego powyżej terminu.

Na podstawie www.torun.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama