Krakowska uchwała antysmogowa

Krakowska uchwała antysmogowa obowiązuje

1 września na terenie Krakowa wszedł w życie całkowity zakaz palenia węglem i drewnem – przypomniał Urząd Miasta Krakowa (UM). W związku z wejściem w życie tzw. uchwały antysmogowej dla Krakowa, na stronie krakow.pl magistrat opublikował informator dla mieszkańców, restauratorów, podmiotów obsługujących punkty gastronomiczne oraz osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie.

Krakowska uchwała antysmogowa zakaz palenia węglem i drewnem

Zgodnie z podanymi informacjami wejście w życie ww. uchwały antysmogowej oznacza dla mieszkańców grodu Kraka brak możliwości palenia węglem i drewnem. Jak podaje UM, za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości do 500 zł, a w przypadku nie przyjęcia mandatu grzywna mogąca sięgnąć nawet do 5000 zł.

Wejście w życie uchwały antysmogowej oznacza także brak możliwości palenia w kominkach. W instalacjach spalania paliw dopuszczone będzie stosowanie wyłącznie: gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego (w tym skroplonego gazu ziemnego), propan-butanu, biogazu rolniczego lub innego rodzaju gazu palnego oraz lekkiego oleju opałowego – przypomina UM.

Uchwała wprowadziła także zakaz użytkowania posadowionych na stałe ciężkich grilli ogrodowych, np. murowanych, związanych z podłożem na stałe lub ciężkich grilli działających niezmiennie w jednym miejscu. Będzie można za to stosować przenośne, lekkie grille, ruszty, rożna, z których korzysta się sezonowo, okazjonalnie, ponieważ w rozumieniu przepisów nie są one „instalacją” – tłumaczy krakowski magistrat.

Jednocześnie UM wskazuje, że wejście w życie uchwały oznacza także brak możliwości eksploatowania instalacji energetycznych, zamontowanych w szklarniach, z wyjątkiem instalacji objętych obowiązkiem zgłoszenia lub pozwolenia na emisje.

Krakowska uchwała antysmogowa obejmuje szereg instalacji

Krakowski magistrat przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, nie są objęte zgłoszeniem, a zatem muszą się dostosować do zakazu wprowadzonego uchwałą antysmogową: instalacje energetyczne o mocy do 1 MW, instalacje inne niż energetyczne o mocy do 0,5 MW, a także instalacje do suszenia i przechowywania owoców, warzyw i zboża oraz innych płodów rolnych lub leśnych w ilości do 50 Mg. Zakazem tym objęte są również instalacje do chowu lub hodowli zwierząt, niezaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Krakowski magistrat wskazuje także, że po wejściu w życie uchwały antysmogowej i zakazu spalania paliw stałych zmieniła się również sytuacja restauratorów i właścicieli punktów gastronomicznych. A co oznaczają dla nich nowe przepisy w praktyce można przeczytać na stronie krakow.pl.

Urząd miasta przypomina przy okazji, że do 10 października br. należy rozliczyć przeprowadzoną w tym roku inwestycję wymiany paleniska. Złożenie dokumentów po tym terminie spowoduje brak możliwości uzyskania dotacji na wymianę ogrzewania.

Na podstawie krakow.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama