Do znacznej poprawy jakości powietrza

Kraków doprowadził do znacznej poprawy jakości powietrza

Jeszcze kilka lat temu jakość powietrza w Krakowie była bardzo zła. Najbardziej widoczne było to na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych w centrum miasta. Urząd Miasta Krakowa (UM) podkreśla, że chociaż sytuacja nadal nie jest taka, jakiej życzyliby sobie krakowianie, to jednak Miasto, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu i wsparciu mieszkańców, doprowadziło do znacznej poprawy jakości powietrza, a tym samym przyczyniło się do podniesienia komfortu życia w Krakowie.

Monitoring wskazuje, że doszło do znacznej poprawy jakości powietrza

Magistrat zaznacza, że obecnie wszystkie stacje monitoringu jakości powietrza w mieście odnotowują wyraźne spadki stężeń substancji zanieczyszczających w porównaniu z latami poprzednimi. W szczególności dużym sukcesem są widoczne spadki stężeń dla stacji monitoringu powietrza umiejscowionych w centrum miasta (al. Krasińskiego, ul. Dietla), czyli na stacjach usytuowanych w ekstremalnie trudnych warunkach, w wysokich „kanionach” ulicznych z intensywnym ruchem samochodowym i będących w latach poprzednich w zasięgu oddziaływania emisji pochodzącej ze spalania paliw stałych w piecach.

Urzędnicy miejscy zwracają uwagę, że stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 w miarę podejmowanych przez władze miasta działań ulegały stopniowemu obniżeniu i w 2019 r. na siedmiu spośród ośmiu stacji monitoringu wykazały wartości zgodne z normą. Dodają też, że wstępna analiza danych z monitoringu wskazała, iż w 2020 r. wszystkie stacje w zakresie stężeń średniorocznych pyłu PM10 osiągnęły wartości normatywne. Sukcesywnemu obniżeniu ulega także liczba dni z wysokimi stężeniami średniodobowymi PM10.

Tak jak wyraźna jest spadkowa tendencja dla pyłów, tak również w 2020 r. na stacjach monitoringu odnotowuje się również mniejsze stężenia tlenków azotu, istotnych z punktu widzenia tworzenia się warunków smogowych w mieście – podkreśla UM.

Zaangażowanie mieszkańców doprowadziło do znacznej poprawy jakości powietrza

Osiągnięcie poprawionego stanu jakości powietrza nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania mieszkańców miasta w proces wymiany palenisk – podkreśla magistrat i wskazuje, że w wyniku tych działań znacząco zmniejszył się w mieście udział lokalnych źródeł zanieczyszczeń i ich wpływ na stężenia polutantów notowane na stacjach pomiarowych. Obecnie prawie wszystkie budynki w Krakowie są ogrzewane w sposób proekologiczny – zaznacza UM.

Do końca 2019 r. ponad 45 tysięcy palenisk na paliwa stałe zostało zastąpionych proekologicznymi źródłami grzewczymi oraz zainstalowano prawie 2000 instalacji OZE. Szacuje się, iż w Krakowie pozostaje jeszcze kilkaset instalacji na paliwo stałe, stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczeń, które jednak nie mają już tak istotnego wpływu na stężenia rejestrowane przez stacje monitoringowe – dodaje krakowski magistrat.

Jednocześnie UM wskazuje, że 2020 r. był rokiem szczególnym ze względu m.in. na uwarunkowania związane z wybuchem pandemii, a co za tym idzie na zmniejszenie ruchu komunikacyjnego w obrębie centrum Krakowa. Według UM, zawieszenie działalności gospodarczej, czy mniejszy napływ turystów może także pośrednio przedkładać się na spadki stężeń odnotowywane przez stacje monitoringu.

Doprowadzono do znacznej poprawy jakości powietrza, ale to nie koniec…

Czy to już wszystko, co możemy zrobić? Nie. Mamy świadomość, że mimo wyraźnej tendencji spadku stężeń zanieczyszczeń przed nami jeszcze długa droga, zwłaszcza w kwestiach ograniczenia zanieczyszczeń pochodzących z transportu czy emisji napływowej z gmin sąsiadujących z miastem, które obecnie mają największy wpływ na stan powietrza w mieście. Naszym celem jest zatem intensywne oddziaływanie na gminy sąsiadujące poprzez dzielenie się doświadczeniami i kreowanie w nich polityki niskoemisyjnej – mówi Jan Urbańczyk, dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza UM, dziękując jednocześnie mieszkańcom Krakowa oraz aktywistom za wsparcie i zaangażowanie we wspólnym dążeniu do celu, jakim jest osiągnięcie czystego powietrza w mieście.

Magistrat wskazuje, że dane dotyczące jakości powietrza w mieście można przeglądać na oficjalnej stronie internetowej monitoringu jakości powietrza.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama