Kotły na paliwo stałe pod lupą

Kotły na paliwo stałe pod lupą UOKiK-u – kontrole w 2020 r.

Kotły na paliwo stałe pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK-u), który weryfikuje, czy spełniają one wymagania określone w przepisach. Jak zaznacza urząd antymonopolowy, do tej pory z rynku wyeliminowanych zostało ponad 7,2 tys. ofert internetowych, a ponad 170 przedsiębiorców podjęło dobrowolne działania naprawcze. Takie są efekty pracy ekspertów UOKiK oraz Inspekcji Handlowej (IH).

Przedsiębiorca odpowiedzialny za sprzedaż kotła niespełniającego wymagań może zostać zobowiązany do jego odkupienia i demontażu – przypomina UOKiK.

Kotły na paliwo stałe pod lupą by ograniczyć problem smogu

Przy ostatnich falach mrozów powrócił problem smogu. Nasz smog od tego typu „Los Angeles” czy londyńskiego odróżnia wysokie stężenie pyłów (zwłaszcza PM10 i PM2,5) oraz benzopirenu, które pochodzą ze spalania węgla i paliw stałych w piecach węglowych. Kotły na paliwo stałe przeżywają obecnie swój renesans, a jest to spowodowane głównie wzrostem cen oleju opałowego i gazu – podkreśla UOKiK i dodaje, że IH sprawdza jakość i oznakowanie takich produktów. Kontroluje kotły dostępne zarówno w sieciach handlowych, jak i u producentów oraz w sprzedaży internetowej. Pobiera je także do badań laboratoryjnych.

Zdrowie i bezpieczeństwo polskich konsumentów jest naszym priorytetem. Poprzez codzienne wybory jako społeczeństwo możemy wpłynąć na jakość powietrza, którym oddychamy. UOKiK wraz z Inspekcją Handlową prowadzą działania kontrolne, których celem jest wyeliminowanie z rynku tak zwanych kopciuchów, przyczyniających się do zanieczyszczania środowiska. Przez cały 2020 rok inspektorzy IH kontrolowali w sklepach m.in. rzetelność informowania konsumentów oraz spełnienie wymogów prawnych w dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności, oznakowaniu CE, a także etykietach energetycznych kotłów na paliwo stałe. Laboratoryjnie zbadaliśmy prawie 50 modeli. Weryfikowaliśmy również oferty zamieszczane w Internecie, usuwając tysiące z nich, które dotyczyły kotłów niespełniających wymagań – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Kotły na paliwo stałe pod lupą – podsumowanie działań UOKiK-u iIH z 2020 r.

W 2020 r. kontrolami objętych zostało łącznie 658 modeli kotłów, z czego laboratoryjnie zbadanych zostało 48 modeli. Badania były prowadzone od maja do grudnia 2020 r. na zlecenie UOKiK-u przez akredytowane laboratorium posiadające doświadczenie w zakresie badań technicznych kotłów. Aż 284 modele miało wady formalne (np. oznakowanie i dokumentacja), a 12 okazało się nie spełniać obowiązujących poziomów emisji szkodliwych substancji (takich jak pył, tlenek węgla czy tlenki azotu). Jedno badanie przeprowadzono ponownie i uznano ten model za zgodny.

W 2020 roku pracownicy UOKiK oraz Inspekcji Handlowej sprawdzili 37 954 aukcje kotłów sprzedawanych na popularnych platformach (m.in. Allegro.pl, OLX.pl, sprzedajemy.pl, lento.pl, gumtree.pl i gratka.pl). Zakwestionowali oni 7223 aukcje, na których sprzedawcy oferowali kotły niezgodne z wymaganiami. Prezes UOKiK poinformował właścicieli tych platform o obowiązujących przepisach i wnioskował o usunięcie takich ofert lub ich poprawienie. W większości przypadków zostały one usunięte – wskazuje urząd antymonopolowy.

Kotły na paliwo stałe pod lupą – m.in. 22 postępowania administracyjne w sprawie 114 modeli kotłów

Do tej pory UOKiK wraz z IH wszczął 22 postępowania administracyjne w sprawie 114 modeli kotłów na paliwo stałe (wadliwych zarówno pod kątem dokumentacji, jak i nieprawidłowości konstrukcyjnych). W trakcie działań Urzędu przedsiębiorcy dobrowolnie podjęli lub podejmują działania naprawcze, w tym przeprowadzają uzupełniające badania, aby potwierdzić zgodność kotłów ze wszystkimi wymaganiami. Zakończono też 11 postępowań w związku z usunięciem niezgodności formalnych, a sześć postępowań w tym zakresie jest w toku. W sprawie przekroczonych parametrów emisji aktualnie są prowadzone cztery postępowania w stosunku do czterech modeli kotłów. Urząd wszczął także jedno postępowanie w związku z nieszczelnością kotła – wylicza UOKiK.

W trakcie realizowanych przez wojewódzkie inspektoraty IH kontroli kotłów na paliwo stałe w 171 przypadkach przedsiębiorcy odpowiedzialni za wprowadzenie kotłów na rynek podjęli dobrowolne działania naprawcze i uzupełnili wymagane informacje, np. o rodzaju paliwa, jakim należy w nich palić. Z kolei w 28 sprawach inspektorzy zawiadomili organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu kotłów niespełniających wymagań i mogących stanowić zagrożenie dla środowiska.

UOKiK radzi konsumentom

W wielu polskich domach znajdują się przestarzałe kotły, w których spalane są złej jakości paliwa, a w najgorszych przypadkach nawet odpady. Emitują one do atmosfery niebezpieczne dla zdrowia i życia, szkodliwe substancje w wysokich stężeniach. Kotły i piece starej generacji często nie spełniają podstawowych norm dotyczących emisji pyłu i innych niebezpiecznych substancji, są zwyczajnie „trucicielami” – podkreśla prezes Chróstny. By pomóc właścicielom „kopciuchów” w doborze urządzeń grzewczych UOKiK udziela porad dotyczących parametrów, jakie powinny spełniać nowo kupowane kotły na paliwa stałe.

Na podstawie www.uokik.gov.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama