Kontrole palenisk w Bydgoszczy

Kontrole palenisk w Bydgoszczy w listopadzie

Od 6 listopada br. w strukturach Straży Miejskiej w Bydgoszczy (SM) rozpoczęła działalność nowa komórka, której podstawowym zadaniem są kontrole palenisk. Sześcioro strażników z tej specjalistycznej grupy sprawdza paleniska pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania przez mieszkańców tzw. uchwały antysmogowej, która obowiązuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 1. września br. Bydgoscy strażnicy codziennie dokonują kontroli palenisk domowych – informuje SM.

Kontrole palenisk w Bydgoszczy pod kątem spalania odpadów i przestrzegania „uchwały antysmogowej”

W pierwszym miesiącu funkcjonowania tej grupy, podczas 342 przeprowadzonych kontroli jej strażnicy ujawnili 53 przypadki spalania odpadów. Były to głównie pocięte płyty meblowe, ramy okienne, drzwi i ościeżnice. Jak zaznacza SM, wszystkie interwencje zostały zakończone nałożeniem na sprawców wykroczeń mandatów na łączną kwotę 8400 zł.

Jednak spalanie odpadów to nie jedyny zakres podejmowanych kontroli. Funkcjonariusze bydgoskiej SM sprawdzali bowiem także przestrzeganie w Bydgoszczy przepisów tzw. uchwały antysmogowej. W tym zakresie stwierdzone zostały 123 nieprawidłowości, które głównie obejmowały braki dokumentacji technicznej pieców i świadectw jakości spalanych paliw stałych. Ponadto odnotowywano spalanie drewna o wilgotności przekraczającej 20%.

Jak zaznacza SM, w przypadku uchybień dotyczących przestrzegania „uchwały antysmogowej” strażnicy w większości przypadków poprzestali na udzieleniu informacji o zakresie obowiązywania tych przepisów i zwrócili uwagę na konieczność ich przestrzegania. Jednak w pięciu przypadkach municypalni nałożyli mandaty na łączną kwotę 600 zł za wykorzystywanie do spalania drewna o wilgotności znacząco przekraczającej 20%. Podczas jednej z takich interwencji pomiar dokonany higrometrem wskazał aż 55,4% wilgotności! – podkreśla SM i dodaje, że kontrole są kontynuowane.

Kontrole palenisk w Bydgoszczy – gdzie najwięcej nieprawidłowości?

Bydgoska jednostka zwraca uwagę, że najwięcej nieprawidłowości w obu kontrolowanych zakresach strażnicy stwierdzili w budynkach wielolokalowych, położonych na terenie szeroko rozumianego Śródmieścia. Uchybienia ujawnione zostały także w drobnych warsztatach rzemieślniczych, a w jednym z nich municypalni natknęli się na własnej produkcji piec, składający się z… dwóch beczek.

Na podstawie strazmiejska.bydgoszcz.pl

fot. SM w Bydgoszczy

 

reklama