Konsultacje wrocławskiej uchwały antysmogowej.

Konsultacje wrocławskiej uchwały antysmogowej

Urząd Miejski Wrocławia informuje, że do końca września br. można zgłaszać uwagi do uchwały antysmogowej dla stolicy Dolnego Śląska.

Lokalne przepisy ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery przygotowuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Przedłożony do konsultacji projekt uchwały m.in. przewiduje wprowadzenie zakazu spalania węgla, drewna i odpadów węglowych.

Projekt uchwały antysmogowej do konsultacji

Jak zaznacza wrocławski magistrat, zgodnie z zapisami ww. projektu uchwały zakaz ma obowiązywać od 1 lipca 2018r. Oznacza to, że mieszkańcy ubiegający się o pozwolenie na użytkowanie instalacji grzewczych po tej dacie, będą zobowiązani do zainstalowania jedynie takich źródeł ciepła, które spełniają warunki uchwały. Mieszkańcy, którzy do tego czasu ogrzewali mieszkania starymi piecami będą mieli sześć lat na ich likwidację (do 1 stycznia 2024 roku) i zastąpienie innymi, proekologicznymi źródłami ciepła.

Z uwagi na lokalizację nie wszystkie mieszkania lub domy na terenie Wrocławia mogą zostać podłączone do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Mając to na uwadze Urząd Miejski Wrocławia zaproponował dla takich przypadków, aby w uchwale „antysmogowej” znalazły się zapisy pozwalające na ogrzewanie mieszkań węglem kamiennym o określonych parametrach. Rozwiązanie to wymaga wymiany wszystkich starych pieców, tzw. „kopciuchów” na piece co najmniej 5 klasy.

Jak zaznacza Urząd Miejski Wrocławia, piece tej klasy pozwalają zredukować emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do minimum. Charakteryzują się bardzo dużą efektywnością i czystością spalania paliwa. „Kopciuchy” wprowadzają do powietrza ok. 400 mg/m3 pyłów a piec 5 klasy co najmniej 10 razy mniej, bo maksymalnie 40 mg/m3.
W konsultacjach, które potrwają do końca września 2017 r. mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Wrocławia. Projekt uchwały dotyczącej Wrocławia został opublikowany na stronie Urzędu Marszałkowskiego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Uwagi do tego dokumentu można składać w formie pisemnej na adres Instytutu Rozwoju Terytorialnego, ustnie do protokołu (również w Instytucie Rozwoju Terytorialnego) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: konsultacje@irt.wroc.pl.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Wrocławia

fot. sozosfera.pl