Konieczna deklaracja

Płock zabiega o włączenie do programu „Kawka”, z którego można otrzymać dofinansowanie na ograniczenie niskiej emisji. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli uzyskać dotacje na wymianę pieców węglowych na gazowe, olejowe lub podłączenie do sieci cieplnej, a w przypadku budynków wielorodzinnych – wykonać również termomodernizację, ale wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.
 
Prezydent Płocka złożył już wstępny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kolejnym krokiem jest zebranie informacji od mieszkańców, ilu z nich jest zainteresowanych wymianą pieców węglowych na ogrzewanie proekologiczne i skorzystanie z dofinansowania. Stąd apel lokalnych władz o wypełnienie stosownej deklaracji udziału w programie KAWKA, którą można pobrać ze strony internetowej płockiego magistratu lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka. Deklaracje można składać do 31 października 2014 r.
 
Na podstawie: www.plock.eu

Partner Portalu

Partner Portalu