Kominiarze w walce o lepsze powietrze

Kominiarze w walce o lepsze powietrze

W trakcie prowadzonych przeglądów kominiarze przeprowadzają jednocześnie inwentaryzację urządzeń grzewczych – poinformował Urząd Miasta Rybnika (UM). To – jak zaznacza rybnicki magistrat – efekt porozumienia pomiędzy województwem śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego i z Beskidzkim Cechem Kominiarzy.

Kominiarze w walce o lepsze powietrze sprawdzą źródło ogrzewania

Jak wskazuje UM, prowadzona inwentaryzacja ma charakter uzupełniający wobec danych zbieranych przez Miasto i ma na celu uzyskanie jak najszerszej informacji na temat rodzaju i ilości instalacji służących do ogrzewania budynków. Inwentaryzacja odbywa się metodą wywiadu bezpośredniego poprzez wypełnienie formularza inwentaryzacji urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW w województwie śląskim.

Magistrat dodaje, że kominiarze powinni posiadać identyfikator umieszczony w widocznym miejscu oraz kserokopię zawartego porozumienia o współpracy partnerskiej. Ponadto można sprawdzić, czy kominiarze posiadają certyfikaty i uprawnienia oraz czy są związani członkostwem z organizacją kominiarską potwierdzającą ich kompetencje do realizacji zadania.

Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy województwem śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy zawarte zostało 26 września 2019 r. w Rybniku w celu realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim – przypomina UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama