Bank uruchomił ścieżkę kredytową

Kolejny bank uruchomił ścieżkę kredytową w ramach programu „Czyste Powietrze”

27 kwietnia br. kolejny bank uruchomił ścieżkę kredytową dla programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). To Santander Consumer Bank – siódmy z banków, które w tej sprawie podpisały umowę o współpracy z Narodowym oraz wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dzięki finansowej propozycji banku będą szersze możliwości udzielania beneficjentom programu „Czyste Powietrze” dotacji na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. kopciuchów) oraz termomodernizację domów jednorodzinnych – zaznacza NFOŚiGW.

Bank uruchomił ścieżkę kredytową wychodząc naprzeciw beneficjentom programu „Czyste Powietrze”

Wnioski o kredyt na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze” i dotację na częściową jego spłatę można składać w banku od 27 kwietnia 2022 r. Klienci Santander Consumer Bank u swoich doradców w oddziałach otrzymają pełną informację o programie „Czyste Powietrze” oraz pomoc w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu. Propozycja banku to wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, którzy chętnie korzystają z tego rodzaju wsparcia finansowego – podkreśla NFOŚiGW.

Kredyt jest powiązany z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. W przypadku „Kredytu gotówkowego Czyste Powietrze” (RRSO 9,37%) dwa wnioski – o finansowanie i o dotację – składa się w oddziale Santander Consumer Banku. Załatwiający sprawę doradca w banku nie tylko pomaga wypełnić dokumenty, ale także wysyła w imieniu kredytobiorcy wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Kredyt zostaje wypłacony niezwłocznie po otrzymaniu dwóch pozytywnych decyzji. Inwestycję należy zrealizować w ciągu 18 miesięcy od dnia wnioskowania o dotację, a następnie złożyć we właściwym WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie. Fundusz wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji dokumentów, a bank zaksięguje te pieniądze na poczet spłaty części kapitału kredytu.

Bank uruchomił ścieżkę kredytową, która wpisuje się w jego strategię ochrony środowiska

Maksymalna kwota „Kredytu gotówkowego Czyste Powietrze” o jaką może wnioskować klient, to 100 tys. zł – z dogodnym okresem kredytowania wynoszącym nawet do 96 miesięcy. Bank oferuje jednomiesięczną karencję w spłacie pierwszej raty i nie pobiera prowizji. Kredyt objęty jest gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), dzięki czemu Santander Consumer Bank może zaoferować większy limit na realizację planów zgodnych z programem „Czyste Powietrze” i korzystniejszy kredyt. Połącznie obu produktów finansowych – dotacji i kredytu – sprawia, że w praktyce koszt kredytu może być w dużej części spłacony dzięki rządowemu dofinansowaniu – tłumaczy Fundusz.

Obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami ekologicznymi ze strony naszych klientów. Chcemy wspierać ich we wdrażaniu takich rozwiązań w ich domach, dlatego w ubiegłym roku jako jeden z pierwszych banków zdecydowaliśmy się na przystąpienie do programu „Czyste Powietrze”. Wprowadzenie do naszej oferty produktów z dotacją na ekorozwiązania wpisuje się w naszą strategię w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Chcemy dalej brać czyny udział w zielonej transformacji i planować dalsze, proekologiczne aktywności – mówi Przemysław Kończal, prezes Zarządu Santander Consumer Banku.

Rzadko spotykany i atrakcyjny mechanizm

Wypracowaliśmy szczególny, rzadko spotykany i atrakcyjny mechanizm współpracy z bankami. Kredyt jest połączony z dotacją z programu „Czyste Powietrze”, co oznacza, że pieniądze uzyskane z programu są przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu – podkreśla Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW i dodaje: – Jeżeli beneficjent dostanie dotację i spłaci część kapitału, to automatycznie następuje obniżenie pozostałych rat do spłaty. Także dla komercyjnych banków, takich jak właśnie Santander Consumer Bank, kredyt jest bardziej bezpieczny, bo gwarantowany z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w BGK. Mając takie dodatkowe zabezpieczenie, banki mogą oferować klientom bardziej atrakcyjne warunki dofinansowania.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest wymiana nieefektywnych i szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła wraz z możliwością termomodernizacji domów jednorodzinnych. Zaangażowanie sektora bankowego w program umożliwia aplikowanie o dotację wszystkim tym właścicielom domów, którzy dodatkowo potrzebują wsparcia na wkład własny.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu