Stacje ładowania na słupach

Kolejne stacje ładowania na słupach oświetleniowych

Energa poinformowała, że jej spółka zależna – Energa Oświetlenie – w ramach współpracy z Urzędem Miasta Gdyni zainstalowała kolejne dwie pilotażowe stacje ładowania na słupach oświetleniowych. Są one zlokalizowane przy ul. Komandorskiej.

Dwie kolejne pilotażowe stacje ładowania na słupach oświetleniowych w Gdyni

Stacje ładowania na słupach oświetleniowych, udostępnione w dzielnicy Gdynia Grabówek, przeznaczone są do użytku przez odbiorców indywidualnych. W ramach pilotażu oceniona zostanie atrakcyjność tego rozwiązania dla mieszkańców dzielnic z ograniczoną możliwością montażu prywatnych urządzeń ładujących (np. niewystarczającą dostępnością garaży). Przede wszystkim Energa Oświetlenie zweryfikuje jednak skuteczność działania ładowarek na słupach oświetleniowych działających w sprzężeniu, czyli podłączonych w większej liczbie do jednego układu sterowania oświetleniem. Tego typu urządzenie może obsługiwać obwody oświetleniowe od kilku do kilkunastu lamp, ważne jest więc, aby przeanalizować sprawność i niezawodność pracy systemu rozbudowanego o więcej niż jedną stację – tłumaczy Energa.

Nowość na polskim rynku

Budowa stacji ładowania na istniejącej infrastrukturze oświetleniowej jest nowością na rynku polskim. Stanowi przykład połączenia wysiłków na rzecz efektywności energetycznej z promowaniem elektromobilności. Łączenie stacji ładowania pojazdów z infrastrukturą oświetleniową pozwala wykorzystać rezerwy mocy uzyskane dzięki modernizacji oświetlenia oraz zapewnić większy dostęp mieszkańców do stacji ładowania. Dziś wspólnie z miastem Gdynia oddajemy do użytku stacje ładowania, które są dedykowane dla mieszkańców. Przedsięwzięcie to wyznacza nowy kierunek rozwoju elektromobilności – można ją nazwać elektromobilnością bliską, dostępną każdemu posiadaczowi pojazdu z napędem elektrycznym. Chcemy przetestować jej funkcjonowanie w normalnych warunkach przestrzeni miejskiej, dlatego ta inwestycja, realizowana wspólnie z władzami miasta, jest dla nas szczególnie ważna – podkreślił Marcin Stojek, wiceprezes Zarządu Energi Oświetlenia.

Stacje ładowania na słupach oświetleniowych – szybciej i taniej

Zainstalowane w Gdyni Grabówku urządzenia Energi Oświetlenia mogą działać w zakresie mocy od 3 do 22 kW, w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Jednorazowo do stacji podłączone mogą być dwa pojazdy. Energa podkreśla, że dużą zaletą urządzeń montowanych na słupach oświetleniowych jest krótsze tempo ich budowy w porównaniu do standardowych stacji wolnostojących. Wynika to z wykorzystania już istniejącej infrastruktury bez dodatkowych prac ziemnych, a tym samym z konieczności pozyskania mniejszej liczby decyzji i pozwoleń administracyjnych czy przyłączeniowych.

Stacje ładowania na słupach oświetleniowych to większa dostępność punktów ładowania

Naszym celem jest stworzenie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych obejmującej wszystkie dzielnice Gdyni. Mamy wiele osiedli budowanych w dawnych czasach, gdzie brakuje możliwości zainstalowania punktów ładowania. Na osiedlach, tych z wielkiej płyty, nie ma garaży podziemnych czy dedykowanych miejsc parkingowych. Stacje instalowane na słupach latarni to nie tylko rozwiązanie innowacyjne, ale przede wszystkim praktyczne – zaznaczyła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Przy okazji Energa zwraca uwagę, że w Gdyni wdrażanych jest wiele rozwiązań z obszaru elektromobilności. Stacja ładowania montowana na latarni to kolejny, innowacyjny projekt, który może rozwiązać problem z dostępnością infrastruktury elektroenergetycznej, niezbędnej do instalacji ogólnodostępnych punktów ładowania. Spółka dodaje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w garażach podziemnych czy na wewnętrznych parkingach nowobudowanych i istniejących osiedli będzie można łatwiej zainstalować punkty ładowania dla elektryków. Nie mniej liczba tych miejsc jest ograniczona. Stacje ładowania instalowane na słupach oświetleniowych umożliwią szybszą rozbudowę tworzonej sieci na terenie całego miasta. Infrastruktura ładowania to jeden z istotnych elementów wzrostu liczby użytkowanych samochodów elektrycznych. Według Energi, uruchomienie kolejnego pilotażu przyczyni się nie tylko do szybszego rozwoju elektromobilności, ale również nosi znamiona działania proekologicznego.

Pilotażowe stacje ładowania na słupach oświetleniowych – obiecujące efekty wcześniejszej fazy

Spółka energetyczna zaznacza, że zastępowanie tradycyjnych opraw sodowych nowoczesną, energooszczędną technologią LED-ową pozwala zmieniać sposób myślenia o tradycyjnym oświetleniu drogowym. Dzięki zaoszczędzonym nadwyżkom mocy na słupach montowane mogą być dodatkowe urządzenia, zarówno stacje ładowania, jak też rozwiązania z zakresu smart city. Jednocześnie modernizacja oświetlenia niesie za sobą także korzyści dla środowiska – wymiana jednej oprawy sodowej na LED-ową to szacunkowo szansa na mniejszą emisję CO2 do atmosfery o ok. 300 kg w skali roku. Dzięki przeprowadzonej przez Energę Oświetlenie od 2019 r. wymianie opraw w Gdyni emisja ta zmniejszyła się łącznie o ok. 2050 ton rocznie.

Wyniki wcześniejszej fazy pilotażu Energi Oświetlenia, obejmującej montaż tylko jednej stacji ładowania w obwodzie oświetleniowym, okazały się na tyle satysfakcjonujące, że spółka wdrożyła to konkretne rozwiązanie do oferty sprzedażowej jeszcze przed zakończeniem testów. Efektem są pierwsze umowy podpisane na montaż tak skonfigurowanych urządzeń na słupach w Braniewie, Pucku, Helu, Pelplinie oraz Miastku – podkreśla spółka energetyczna.

Na podstawie media.energa.pl

fot. Energa

reklama

 

reklama