Kolejne piece węglowe

Kolejne piece węglowe w zasobach komunalnych wymienione w Bielsku-Białej

Kolejne piece węglowe w zasobach komunalnych wymienił w ubiegłym roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (ZGM) – poinformował Urząd Miejski w Bielsku-Białej (UM) i dodał, że ubiegłoroczne plany ZGM-u w tej kwestii były bardzo ambitne. Zakładano wymianę ponad 300 pieców węglowych, a dzięki zwiększeniu puli pieniędzy na ten cel, rok 2020 zamknął się wymianą aż 405 pieców w 303 lokalach!

Zlikwidowane kolejne piece węglowe w zasobach komunalnych – efektem ograniczenie niskiej emisji

Jak zaznacza UM, przyczyni się to do zmniejszenia niskiej emisji. Dodatkowo, dzięki przeprowadzonej wymianie stolarki okiennej i nowym elewacjom niektórych budynków poprawi się też ich stan wizualny, a oszczędności na kosztach energii pozwolą zmniejszyć wydatki na użytkowanie lokali.

W związku z epidemią koronawirusa zmianie uległy jednak terminy zakończenia części prac inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 r. – zaznacza UM i dodaje, że równocześnie przesunięty z ubiegłego na bieżący rok został termin zakończenia zadań realizowanych w ramach programu pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. Jak podaje UM, przedsięwzięcie to współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Poddziałanie 1.7.1.

Kolejne piece węglowe w zasobach komunalnych zostały zlikwidowane w ramach remontów budynków

Projekt zakładał remont dziewięciu budynków. W 2020 r. zakończone zostały remonty budynków przy ul. Jana Kochanowskiego 1, 3, 5, 7 i ul. Lipnickiej 64, 66, 70 oraz Sikornik 12A. W przypadku wszystkich budynków przy ul. Jana Kochanowskiego przeprowadzony został remont elewacji wraz z ociepleniem styropianem. W pozostałych obiektach ocieplono stropy nad ostatnimi kondygnacjami, wymiany doczekała się stolarka okienna i drzwiowa, a lokale mają teraz centralne ogrzewanie gazowe. Magistrat tłumaczy, że ocieplenie wszystkich budynków nie było możliwe, gdyż nie pozwoliły na to ich walory architektoniczne – bowiem obiekty są wpisane do ewidencji zabytków. W przypadku jednego z budynków, położonego przy ul. 11 Listopada 22, pierwsze postępowanie przetargowe trzeba było unieważnić i ogłosić ponownie, dlatego prace w obiekcie zostaną wykonane dopiero w bieżącym roku.

Magistrat wskazuje również, że dodatkowo do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączono budynki przy ul. Stefana Batorego 19 i 21. Nadal trwają prace remontowe w budynku przy ul. Cieszyńskiej 31a. Te – według planów – mają się zakończy w tym roku.

Remonty pustostanów mieszkalnych

Pomimo dużych trudności udało się też przeprowadzić zaplanowane remonty pustostanów mieszkalnych. Planowano wyremontować ok. 200 lokali, faktycznie natomiast wyremontowane zostały 202 lokale.

Bieżący rok przyniesie w ZGM kontynuację części zadań z 2020 r., rozpoczną się też remonty kolejnych budynków w ramach II edycji programu „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. W ramach 2020 r. udało się zakończyć remont budynku przy ul. Wyzwolenia 6a oraz Stefana Batorego 19, 12 oraz rozpocząć remonty budynków przy ul. Stefana Batorego 19, 21, Granicznej 4, 6. Remonty będą kontynuowane w 2021 r. Ponadto rozpoczną się remonty budynków m.in. przy ul. Kazimierza Pułaskiego 5, ul. Jana Sobieskiego 85, ul. Sikornik 12, ul. Cyniarskiej 10 oraz ul. Nad Niprem 12 – wylicza UM.

W 2021 r. rozpocznie się również realizacja projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Bielsku-Białej. Przedsięwzięcie dotyczy m.in. budynków przy – Rynku 11, ul. Jana Sobieskiego 13 oraz 19, ul. Józefa Pankiewicza 7, ul. Cieszyńskiej 18, ul. Jana Sobieskiego 2-4, pl. św. Mikołaja 7, ul. 11 Listopada 20 oraz 22, Wzgórze 11 oraz Rynek 32/Kościelna 1.

Porozumienie burmistrzów na rzecz klimatu i energii i kolejne piece węglowe zaplanowane do likwidacji

Ponadto, w związku z przyjęciem przez Radę Miejską, na sesji 22 września 2020 r., uchwały o przystąpieniu gminy Bielsko-Biała do Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii w okresie 2021-2025, ZGM zaplanował likwidację pieców węglowych w zasobach komunalnych. To – jak podaje UM – wiąże się z likwidacją tego typu ogrzewania w blisko 2000 lokali gminnych. Przy okazji całego przedsięwzięcia ZGM planuje również kompleksowe remonty w ponad 40 budynkach.

W 2021 r. prace zaczną się w 13 budynkach, co w przypadku części obiektów wiązać się będzie z koniecznością przekwaterowania najemców do innych lokali mieszkalnych. Terminy rozpoczęcia prac uzależnione będą od czasu przekwaterowania oraz sytuacji epidemicznej – tłumaczy UM. W planach są też remonty pustostanów, ZGM chce w tym roku wyremontować ich co najmniej 200. Na poczet prac w 2021 r. jeszcze w grudniu 2020 r., tuż po ostatniej sesji Rady Miejskiej ogłoszone zostały przetargi na remont 30 lokali mieszkalnych.

Na podstawie ms.bielsko-biala.pl

fot. Paweł Sowa/UM w Bielsku-Białej

 

reklama