czujniki monitorujące jakość powietrza wewnętrznego

Kolejne czujniki monitorujące jakość powietrza w Katowicach

Ostatni etap montowania czujników powietrza w ramach europejskiego projektu AWAIR został zakończony – poinformował Urząd Miasta Katowice (UM). W wybranych jednostkach organizacyjnych Katowic zamontowano w sumie dziewięć specjalnych urządzeń monitorujących jakość powietrza wewnętrznego. Kolejne czujniki monitorujące jakość powietrza wewnętrznego, to dopełnienie wcześniejszych działań, w ramach których zainstalowano 127 czujników zewnętrznych – dodaje magistrat.

Walka o czyste powietrze – jedno z największych wyzwań

Walka o czyste powietrze to jedno z największych wyzwań dla wielu miast województwa śląskiego. W Katowicach od dłuższego czasu podejmujemy złożone, warte dziesiątki milionów złotych działania na rzecz czystego powietrza. Przykładem może być system monitoringu jakości powietrza wewnętrznego realizowany w ramach projektu AWAIR. To kolejne działanie skupiające się na bieżącej kontroli powietrza w naszym mieście. Wytypowaliśmy trzy placówki miejskie do zamontowania czujników. W każdej zostały wybrane trzy sale, w których zostały zamontowane stacje monitorujące – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Czujniki monitorujące jakość powietrza wewnętrznego za 120,5 tys. zł

System monitoringu jakości powietrza wewnętrznego zrealizowany w ramach projektu AWAIR polega na zamontowaniu w wybranych placówkach miasta Katowice stacji monitorujących jakość powietrza wewnętrznego – tłumaczy UM i dodaje, że składa się on z dziewięciu urządzeń pomiarowych, które mierzą parametry chwilowe powietrza wewnętrznego. Są to takie parametry, jak: temperatura, stężenie pyłów PM10, PM2,5 i stężenie CO2 oraz wilgotność powietrza. Dodatkowo czujniki monitorujące jakość powietrza wewnętrznego rejestrują moment otwarcia drzwi i okien w salach za pomocą zamontowanych kontaktronów (hermetycznych łączników elektrycznych sterowanych polem magnetycznym). Czujniki zostały zamontowane w Miejskim Przedszkolu nr 85, Szkole Podstawowej nr 33 oraz oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej. W zależności od stanu jakości powietrza na zewnątrz oraz sposobu wykorzystania pomieszczeń, osoby odpowiedzialne za ich użytkowanie będą mogły stosować różne działania zgodnie z przyjętymi protokołami opracowanymi przez partnerów AWAIR. Koszt instalacji tych urządzeń to 120,5 tys. zł brutto, z czego aż 85% to dotacja ze środków europejskich.

Kolejne czujniki monitorujące jakość powietrza i największy system monitoringu powietrza w Polsce

Czujniki monitorujące jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń to ostatni etap wdrażania projektu AWAIR. Wcześniej Katowice otrzymały dofinansowanie zadania na realizację pilotażowych działań, polegających na montażu w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej) czujników zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego – tłumaczy UM.

– W ramach działań pilotażowych zamontowaliśmy 127 czujników jakości powietrza zewnętrznego. Wyniki ich pomiarów dostępne są w czasie rzeczywistym na 155 ekranach multimedialnych, które zainstalowane są w wybranych obiektach użyteczności publicznej, m.in. w Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2, Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Miasta przy Rynku 1 – mówi Daniel Wolny, kierownik Biura Zarządzania Energią UM.

Wyniki pomiarów są też na bieżąco podawane za pośrednictwem strony internetowej. Obecnie, jest to największy w Polsce system monitorowania jakości powietrza zewnętrznego, który stanowi własność miasta. Projekt AWAIR współfinansowany jest ze środków INTERREG CENTRAL EUROPE – dodaje UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Katowice

 

reklama