Autobusy dla Katowic

Kolejne autobusy dla Katowic

Do Katowic dostarczono kolejne nowe autobusy – to 25 dwunastometrowych pojazdów marki Solaris, które zakupiono w ramach projektu pn. „Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych”.

Autobusy dla Katowic spełniające normę Euro 6

Jak podaje Urząd Miasta Katowice (UM), 15 proekologicznych niskopodłogowych autobusów miejskich jest już w trasie, kolejnych 10 przygotowywanych jest w bazie do swojej pierwszej trasy.

Projekt, w ramach którego zakupiono autobusy, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach „Działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014– 2020”.

Sukcesywna wymiana taboru PKM Katowice wpisuje się w nasze kompleksowe myślenie o transporcie zrównoważonym – ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji publicznej. Wzrost komfortu podróży, w połączeniu z naszymi innymi działaniami, jak np. budowa centrów przesiadkowych, będzie kolejnym czynnikiem, który ma zachęcać mieszkańców do przesiadania się z własnego samochodu do autobusu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Obecnie 15 nowych autobusów, zakupionych dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach (PKM) podczas ostatniego przetargu, obsługuje już pasażerów na wybranych liniach autobusowych. Kolejnych 10 jest już w bazie PKM Katowice przy ul. Mickiewicza – obecnie realizowane są ostatnie formalności przed ich pierwszym wyjazdem w trasę, tj. trwa rejestracja autobusów, a także montaż odpowiedniego oznakowania. W swoją pierwszą trasę pojazdy wyjadą w przyszłym miesiącu. Pojazdy te spełniają normę emisji spalin EURO 6.

Autobusy dla Katowic ze wsparciem unijnym

Łącznie PKM Katowice dysponuje 255 autobusami. Średni wiek pojazdów to sześć lat, przy czym połowa z nich została zakupiona w ciągu ostatnich trzech lat. Dzięki temu po Katowicach kursuje aktualnie 108 autobusów spełniających normę emisji spalin EURO 6 oraz pięć elektrycznych. Na te najnowsze zakupy przewoźnik przeznaczył ponad 120 mln zł, z czego 80% kosztów pokryto dzięki środkom unijnym.

Katowicki magistrat wylicza, że tylko w latach 2016-2018 na ulice miasta wyjechało 90 autobusów o wartości ponad 100 mln zł. realizowany jest także zakup kolejnych autobusów elektrycznych. PKM Katowice ze względu na realizację projektu zakupu autobusów elektrycznych ze środków unijnych, a także mając na względzie interes mieszkańców Katowic, powtórzy przetarg na zakup kolejnych pięciu autobusów, a do końca przyszłego roku w planie jest, by łącznie w taborze było 20 takich pojazdów.

Autobusy elektryczne idealnie nadają się do wykorzystania w centrach miast i wszędzie tam, gdzie prędkość komunikacyjna jest niewielka ze względu na warunki drogowe. Autobusy elektryczne będą kursować na liniach obsługujących głównie nasze miasto – dodaje prezydent Katowic.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. UM Katowice

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama