lepszą jakość powietrza

Katowicki rekord w walce o lepszą jakość powietrza

Rok 2022 był rekordowy w walce Katowic o lepszą jakość powietrza! – podkreśla Urząd Miasta Katowice (UM). Dzięki wsparciu miasta w Katowicach udało się wymienić 1848 źródeł ciepła. Najwięcej osób, bo 956 zdecydowało się na ogrzewanie gazowe – dodaje magistrat.

Najskuteczniejsze działanie w walce o lepszą jakość powietrza

Wymiana starych kopciuchów na rozwiązania ekologiczne to najskuteczniejsze działanie w walce o czyste powietrze. W Katowicach staramy się zachęcać mieszkańców do wymiany pieców na bardziej ekologiczne. Stąd miejski program dofinansowania wymiany źródła ciepła, dzięki któremu można otrzymać nawet 10 tys. zł dotacji do wymiany pieca. W sumie na ten cel przeznaczyliśmy już prawie 80 mln zł – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Rekordowy rok pod względem liczby wymienionych „kopciuchów”

Rok 2022 okazał się rekordowy jeśli chodzi o liczbę wymienionych źródeł ciepła. Dzięki miejskiemu programowi w sumie od 2011 r. w mieście wymienionych zostało ich ponad 9 tysięcy. Rekordowy był ubiegły rok, kiedy to wymieniono 1848 pieców, na co miasto wydało ponad 18 mln zł. Jak zaznacza UM, największą popularnością cieszyło się ogrzewanie gazowe (956), następnie sieć zdalczynna (478) i ogrzewanie elektryczne (210). W dalszej kolejności znalazły się kotły na pellet (134) i pompy ciepła (70). Przy okazji magistrat przypomniał, że zastosowanie pelletu i pomp ciepła do centralnego ogrzewania jest dofinansowywane przez miasto od 2022 r. Od 2021 r. natomiast zaprzestano udzielania dotacji do zakupu kotłów węglowych. W zamian skrócono okres karencji dla wymiany kotłów węglowych zakupionych wcześniej w systemie dotacji z 10 do 5 lat. Podniesiono też do 10 tys. maksymalną wysokość dofinansowania dla kotłów na pellet oraz pomp ciepła przeznaczonych na cele grzewcze.

Starania o lepszą jakość powietrza – na co można otrzymać dofinansowanie?

W Katowicach z dotacji na wymianę źródła ciepła mogą skorzystać: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy – tylko dla lokali mieszkalnych. Jednorazowo otrzymać można do 80% nakładów inwestycyjnych. Jednak nie więcej niż 10 tys. zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zmianę systemu ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego. Wsparcie jest przyznawane na ogrzewanie elektryczne, gazowe, pompy ciepła i kotły z podajnikiem na pellet, które spełniają wymogi Ekoprojektu. Dotacja może wynieść do 50% nakładów inwestycyjnych, nie więcej jednak niż 6 tys. zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zastosowaniu wyszczególnionych odnawialnych źródeł energii (OZE). Do źródeł tych należą kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, rekuperatory lub pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Mieszkańcy, którzy nie są w stanie wyłożyć całej kwoty z własnych środków mogą wnioskować o cesję pomiędzy wykonawcą a wnioskodawcą – dodaje UM.

Wymiana źródła ogrzewania, mimo pozyskania dotacji, oznacza dla mieszkańca poniesienie realnych kosztów inwestycji przed otrzymaniem pieniędzy z dotacji. Dzięki cesji, kwota dotacji może zostać wypłacona bezpośrednio na konto wykonawcy na podstawie zawartej umowy cesji pomiędzy inwestorem, a wykonawcą instalacji. Oczywiście taka cesja wymaga akceptacji ze strony urzędu miasta – tłumaczy Grzegorz Mazurkiewicz, naczelnik wydziału kształtowania środowiska UM.

Gdzie mieszkańcy chcący przyłączyć się do walki o lepszą jakość powietrza mogą szukać informacji?

Informacji na temat oszczędzania energii, wymiany systemów ogrzewania i związanych z tym miejskich programów wsparcia udziela Miejskie Centrum Energii. Mieści się ono przy ul. Młyńskiej 2b i informuje także o tym do kiedy należy wymienić stare kotły opalane węglem. Również w Centrum można dowiedzieć się, czym jest uchwała antysmogowa i jakie paliwa mogą być stosowane do ogrzewania mieszkań. Tam też dostępne są wnioski dla zainteresowanych wymianą źródła ciepła. Informacje, w tym także instrukcje, jak wypełnić wniosek dostępne są na stronie internetowej katowice.eu w zakładce dla mieszkańca/Miejskie Centrum Energii. Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca, przy Rynku 1. Jest ono czynne w poniedziałki i czwartki w godzinach 7.30-17.00, wtorki i środy w godzinach 7.30-15.30 oraz piątki od 7.30-14.00.

Zmiany w polityce wsparcia osób gorzej sytuowanych

W Katowicach wprowadzono zmiany w polityce wsparcia osób gorzej sytuowanych – dodaje UM. Istnieje możliwość skorzystania z zasiłku na pokrycie kosztów ogrzewania elektrycznego lub gazowego w wysokości do 1200 zł. Ponadto od 2018 r. Katowice przyznają dofinansowanie na wkład własny przeznaczony na zmianę systemu grzewczego w wysokości do 2 tys. zł. Kwota tych środków nie może wynieść więcej niż wysokość wkładu własnego. Warunkiem przyznania pomocy jest spełnienie warunków określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Edytor Studio

Reklama

Partner Portalu

Partner Portalu