Katowice z monitoringiem powietrza

Katowice z monitoringiem powietrza

W ramach unijnego, międzynarodowego projektu AWAIR miasto Katowice, wraz z partnerami z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie z programu Interreg Europa Środkowa, m.in. na budowę systemu monitoringu jakości powietrza.

Jak wskazuje Urząd Miasta Katowice (UM), w pierwszym kroku projektu zaplanowano realizację zadania pilotażowego, które polegać będzie m.in. na montażu w wybranych lokalizacjach (przede wszystkim w żłobkach, przedszkolach, domach dziecka, domach pomocy społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza. Elementem projektu będzie także utworzenie platformy internetowej, na której prowadzona będzie prezentacja multimedialna wyników pomiarów.

Jak zaznacza katowicki magistrat, w rezultacie Katowice mają zająć pozycję krajowego lidera, jeśli chodzi o liczbę czujników miejskich, ze wskaźnikiem 0,77 czujnika na km2. Koszt realizacji projektu to ponad 290 tys. euro.

Katowice z monitoringiem powietrza dzięki projektowi AWAIR

Już w sierpniu podpisaliśmy umowę na realizację „Systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice” w ramach europejskiego projektu AWAIR. Będzie to największy tego typu system w Polsce, składający się z 127 czujników zamontowanych na terenie całego miasta oraz 154 ekranów, na których będą się pojawiały informacje o stanie jakości powietrza w całym mieście. Informacje te będą również dostępne poprzez stronę internetową oraz w wersji dla urządzeń mobilnych. W przyszłości dane z systemu AWAIR będziemy wykorzystywać do prognozowania jakości powietrza w Katowicach na kolejne dni, z wykorzystaniem miejskiego systemu monitoringu KISMIA, co pozwoli nam działać z wyprzedzeniem – mówi Marcin Krupa, prezydent Miasta Katowice.

– To będzie duża zmiana jakościowa w zarządzaniu miastem. Zamiast reagować na to, co dzieje się w danej chwili – czyli przykładowo ostrzegać mieszkańców, że pojawił się smog, będziemy mogli to odpowiednio wcześniej zapowiedzieć i także zdefiniować geograficznie. Pamiętajmy, że na terenie Katowic występują różnice w stężeniach pyłów – w zależności od dzielnicy, czy też warunków pogodowych. Zgodnie z umową pierwsze czujniki powinny działać w listopadzie jeszcze przed rozpoczęciem grudniowego Szczytu Klimatycznego COP 24 – dodaje prezydent Krupa.

Pełen tytuł projektu AWAIR, w który zaangażowały się Katowice brzmi „Zintegrowane środowisko, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom w zakresie zanieczyszczenia powietrza, poprawy jakości wrażliwych sfer życia obywateli w funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej.
Jest on realizowany od 1 września 2017 r. i ma potrwać do 31 sierpnia 2020 r.

Projekt koncentruje się na problemie zanieczyszczenia powietrza (smogu) na terenach silnie zurbanizowanych i tak zwanych funkcjonalnych obszarach miejskich oraz wpływu zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Rezultatem projektu ma być m.in. opracowanie planu zmniejszenia wpływu zanieczyszczenia powietrza i smogu na życie mieszkańców. Projekt będzie obejmował również wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice i www.katowice.eu

fot. sozosfera.pl

 

reklama