kampania edukacyjna w 17 przedszkolach

Kampania edukacyjna w 17 przedszkolach

Urząd Miasta Częstochowy (UM) poinformował, że 17 częstochowskich przedszkoli otrzymało oczyszczacze powietrza. Urządzenia zakupiono ze środków województwa śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Oczyszczacze powietrza i kampania edukacyjna w 17 przedszkolach

Ponadto – jak podaje UM – wszystkie te placówki wezmą udział w konkursach na scenariusz zajęć dla dzieci oraz na przedstawienie o tematyce dotyczącej zanieczyszczenia powietrza. Przeprowadzą także zajęcia edukacyjne i akcję informacyjną dla rodziców.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego – w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów. Magistrat dodaje, że kampania ma w dużej mierze dotyczyć wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Ma też służyć zaktywizowaniu nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza i sposobów zapobiegania niskiej emisji. Pomoże także upowszechnić zwyczaj codziennego sprawdzania jakości powietrza – a zatem i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia – oraz uświadomić zalety stosowania oczyszczaczy powietrza.

Kampania jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego przy współudziale środków WFOŚiGW w Katowicach, pozyskanych w ramach działania EE 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych.

Na podstawie www.czestochowa.pl

fot. UM Częstochowy

reklama

 

reklama