monitoring powietrza

Jastrzębie-Zdrój: monitoring powietrza

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój (UM) poinformował o uruchomieniu w mieście systemu zarządzania jakością powietrza.

Został on zrealizowany w ramach projektu pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza w mieście Jastrzębie-Zdrój”.

Monitoring powietrza w Jastrzębiu-Zdroju

Projekt ma na celu zbadanie zróżnicowania przestrzennego i czasowego zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 na terenie miasta.

Dla realizacji wyznaczonego celu, wykorzystano Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery (LUMA) oparte m.in. na inteligentnej sieci detektorów. Zastosowane rozwiązanie jest nowością na skalę Polski i Europy. System LUMA, oparty o inteligentną sieć sensorów, obejmuje 20 lokalizacji (detektorów). Ich rozlokowanie zostało wytypowane i uzgodnione we współpracy z Urzędem Miasta. Wyniki pomiarów jakości powietrza przesyłane są bezprzewodowo a dostęp do nich jest możliwy na bieżąco i archiwalnie poprzez platformę internetową.

Metoda ta pozwala na wskazanie rejonów miasta o lepszej i gorszej jakości powietrza, co posłuży władzom miasta m.in. do prowadzenia dalszych, lepiej dostosowanych działań służących poprawie jakości powietrza. – Uzyskany obraz miasta będzie podstawą do prowadzenia dalszych działań i planów strategicznych w zakresie poprawy jakości powietrza. Możliwe będzie określenie stanu jakości powietrza w różnych częściach miasta, wyznaczenie obszarów o największym zagrożeniu, a w przyszłości skoncentrowanie tam działań naprawczych – tłumaczy Mariusz Rogala, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM.

Jastrzębski magistrat podkreśla jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawą do określania stanów informowania i alarmowania o jakości powietrza mogą być wyłącznie badania prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. – Oprócz działań zarządczych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, uzyskane informacje mogą zostać wykorzystane do działań edukacyjno-poznawczych mieszkańców miasta – dodaje M. Rogala. Magistrat zaznacza, że w końcowej fazie projektu zostanie przygotowany raport zawierający analizę, interpretację i wnioski z przeprowadzonego badania.

Projekt, na zlecenie Urzędu Miasta, realizuje firma ATMOTERM.

Na podstawie www.jastrzebie.pl

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

 

reklama