sprawdzaniu jakości powietrza

Dron posłuży sprawdzaniu jakości powietrza nad miastem

Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) przekazał informację o zakupie drona wyposażonego w kamery oraz systemy teledetekcyjne. Dron ma badać skład dymu z kominów. Posłuży Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej sprawdzaniu jakości powietrza nad miastem.

Nowoczesny sprzęt posłuży sprawdzaniu jakości powietrza – w co będzie wyposażony?

Zakupionydron posiada głowicę do pomiaru stężeń zanieczyszczeń. Wykonuje ona pomiary różnych frakcji pyłu i w trakcie lotu określa czy stężenie jest dopuszczalne, czy zostało przekroczone. Na wyposażeniu dron posiada także kamerę. Potrafi ona rejestrować obiekty z bardzo dużą dokładnością i może pracować w trybie termowizji, co pozwala na wykrywanie oraz rejestrację zmian temperatur. Dodatkowo, sprzęt wyposażono w czujniki mające wykrywać szkodliwe związki organiczne pochodzące np. ze spalania farb, klejów, pokryć dachowych, zmywaczy, materiałów wykończeniowych, uszczelnień. Pozwalają one też wykrywać związki pochodzące ze spalania żywic, powłok malarskich, klejów, sklejek i płyt MDF. Czujniki mają też wykrywać siarkowodór, chlorowodór, cyjanowodór czy amoniak. Magistrat podał, że dron może też wykryć zanieczyszczenia pochodzące z procesów geologicznych, ze spalania nieczystości komunalnych, działalności rolnej i hodowlanej, a także ze spalania tworzyw sztucznych oraz polimerów syntetycznych, pianki poliuretanowej oraz środków ochrony roślin.

Kontrole można prowadzić w przestrzeni powietrznej nad budynkami i muszą im sprzyjać ściśle określone warunki pogodowe. Dronem może kierować uprawniony pilot, ubrany w specjalną kamizelkę odblaskową, a każdy lot musi być zgłoszony na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zakup sfinansowano z marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Na zakup sprzętu miasto Ruda Śląska otrzymało ponad 136 tys. zł w ramach konkursu „Inicjatywa Antysmogowa”.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Ruda Śląska

Partner Portalu

Partner Portalu