Jakość powietrza

Jakość powietrza zbada dron

Będą pomiary jakości powietrza w gminach uzdrowiskowych województwa świętokrzyskiego prowadzone przez specjalistyczny dron, platforma wymiany informacji w zakresie biogospodarki i edukacja mieszkańców o tym, jak minimalizować poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Wszystko to – jak zapowiada Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) – w ramach współpracy międzynarodowej krajów regionu Morza Bałtyckiego z unijnego programu INTERREG.

Projekt z programu INTERREG – list intencyjny

W Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, marszałek Adam Jarubas, samorządowcy z powiatu buskiego, gmin uzdrowiskowych Busko i Solec Zdrój, a także przedstawiciele Regionalnego Centrum Naukowo -Technologicznego i Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS podpisali List Intencyjny w sprawie realizacji projektu pn. „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki” („Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” – RDI2CluB).

Województwo świętokrzyskie realizuje projekt RDI2CluB w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Jak podaje UMWŚ, projekt realizowany jest przez 12 partnerów z 5 krajów (Finlandii, Polski, Norwegii, Estonii i Łotwy) oraz przez sześć organizacji. Koordynatorem działań projektowych w województwie świętokrzyskim jest urząd marszałkowski.

Projekt ma na celu zapewnienie wsparcia dla obszarów wiejskich z regionów uczestniczących w przedsięwzięciu w zakresie pełnego wykorzystania ich potencjału biogospodarczego. Przyczyni się on do opracowania regionalnych profili biogospodarczych w poszczególnych regionach partnerskich. Ma także pozwolić na wypracowanie planów działań rozwijających najbardziej perspektywiczne sektory biogospodarki. Poprzez realizację pilotażu międzynarodowego umożliwi stworzenie modelu innowacji i platformy cyfrowej, działającej jako wirtualne środowisko pracy na rzecz wspólnego rozwoju nowych produktów i usług w biogospodarce, natomiast pilotaże lokalne przyczynią się do rozwoju eko-przedsiębiorczości w poszczególnych regionach.

Jakość powietrza – analiza z wykorzystaniem drona

W ramach działań zaplanowanych w województwie świętokrzyskim, na terenie gmin uzdrowiskowych planowane jest przeprowadzenie lokalnego projektu pilotażowego z zakresu analizy poziomu zanieczyszczenia powietrza i podniesienia wiedzy wśród firm i mieszkańców w zakresie minimalizowania poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Całkowity budżet trzyletniego projektu wynosi ponad 2,7 mln euro, w tym: 1,5 miliona EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 0,4 miliona EUR – środki norweskie oraz wkład własny partnerów. Budżet partnerów z województwa świętokrzyskiego na lata 2017 – 2020 skalkulowano na poziomie ponad 385 tys. euro, przy 15% wkładzie własnym.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. UMWŚ

 

reklama

partner medialny