Walka o lepszą jakość powietrza

Walka o lepszą jakość powietrza w Warszawie

W piątek, 11. stycznia br. na terenie Straży Miejskiej m.st. Warszawy (SM) odbyła się prezentacja dronów (bezzałogowych statków powietrznych), które uzupełniły wyposażenie stołecznej SM do walki z zanieczyszczaniem powietrza.

W czasie prezentacji, można było zobaczyć drony „w akcji” – informuje SM. Operatorzy poprowadzili bowiem kilka „dolotów” nad dymiący komin, gdzie wykonano pobranie próbek i zbadano skład dymu. W trakcie pokazu stołeczni municypalni zaprezentowali także wykorzystywane już od dwóch lat „smogowozy” oraz higrometry służące do pomiaru wilgotności opału (są na wyposażeniu SM od początku 2018 r.).

Walka o lepszą jakość powietrza – nowy sprzęt strażników

Przygotowanie do zakupu, a później wdrożenia dronów to proces długotrwały i wymagał dużego nakładu pracy. Nasi operatorzy mają już wszelkie, niezbędne uprawnienia i duże doświadczenie. Dokładnie sprawdziliśmy, jak zachowują się te urządzenia w różnych warunkach. Zakładamy, że wdrożenie ich do działania, zwiększenie liczby strażników zaangażowanych w kontrole oraz zaostrzenie procedur kontrolnych, istotnie zwiększy skuteczność naszych działań – Krzysztof Kosiński, naczelnik Oddziału Ochrony Środowiska SM.

Warszawska SM informuje też, że zakupione niedawno drony wyposażone są w dwie kamery. Pierwsza to kamera tradycyjna, rejestrująca obraz w rozdzielczości full HD. Druga natomiast to wysokiej czułości kamera termowizyjna. Przemieszczając się, dron mierzy stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, a po pobraniu próbek dymu – zawartość formaldehydów i cyjanowodoru. Pojawienie się tych związków może świadczyć o wykorzystywaniu niedozwolonego opału. Urządzania przekazują obraz zarówno do operatora bezzałogowca, jak i w dowolne miejsce – za pośrednictwem sieci.

Przedstawiono również zaostrzone zasady prowadzenia kontroli zanieczyszczeń, towarzyszące wdrożeniu nowego sprzętu. – Nasza formacja wprowadza kolejne urządzenia, które pomogą w walce z zatruwaniem powietrza. Nasilamy kontrole: zdecydowałem o wsparciu Referatu ds. Kontroli Środowiska przez strażników z Oddziałów Terenowych. Ponadto modyfikujemy procedurę prowadzenia interwencji, tak by każda była zakończona kompleksową kontrolą spalania i gospodarki odpadami. Także w sytuacjach unikania lub utrudniania przeprowadzenia takiej kontroli, czy nieobecności użytkowników posesji – informuje Zbigniew Leszczyński, komendant SM.

Urząd m.st. Warszawy (UM) dodaje, że nowe drony to element zaostrzania walki ze smogiem i trucicielami. Nowe urządzenia przyspieszą kontrole i umożliwią interwencję w trudno dostępnych miejscach.

Drony wchodzą do służby od 14 stycznia br.

Zgodnie z moimi zapowiedziami wprowadzamy kolejny etap działań na rzecz lepszej jakości powietrza w stolicy. Straż Miejska otrzymała drony, by móc weryfikować wszystkie zgłoszenia nielegalnych palenisk. Referat Kontroli Środowiska będzie wspierany przez strażników z oddziałów terenowych. Powiększony zespół pozwoli na kompleksową czujność w całym mieście. Liczymy, że nowy sprzęt, nasilenie kontroli i zaostrzone procedury zwiększą skuteczność w eliminowaniu źródeł zanieczyszczenia powietrza – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Jak dodaje UM, nowe drony będą wykorzystywane do codziennej pracy patroli SM od 14 stycznia.

Na podstawie informacji nadesłanych przez SM Warszawy i UM Warszawy

fot. R. Motyl

reklama

 

reklama