Jakość powietrza w sezonie grzewczym 2022/2023

Jakiś czas temu zakończył się sezon grzewczy 2022/2023. Przez ten czas Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) monitorował jakość powietrza. Pod uwagę wzięto okres od 15 września 2022 r. do 15 kwietnia 2023 r. Porównano dane z pięciu poprzednich sezonów. Skupiono się na zanieczyszczeniach z ogrzewania, takich jak: dwutlenek siarki, PM10, PM2,5 i benzo(a)piren – poinformował GIOŚ.

Jakość powietrza w sezonie grzewczym lepsza niż wcześniej

Jak przekazał GIOŚ, średnie stężenia zanieczyszczeń w tegorocznym sezonie grzewczym były najniższe w wieloleciu. Ważnym czynnikiem wpływającym na te wartości są warunki meteorologiczne. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGiW) pokazują różne temperatury odnotowane w sezonie grzewczym 2022/2023. W ocenie meteorologów kształtowały się one w taki sposób, który pozwolił określić poszczególne miesiące jako chłodne bądź ciepłe, czy wręcz „ekstremalnie ciepłe”. Miesiące sezonu grzewczego zostały określone jako: wrzesień 2022 r. – „bardzo chłodny”, październik 2022 r. – „ekstremalnie ciepły”, a listopad i grudzień 2022 r. – „normalne termicznie”. Z kolei styczeń br. oceniony został jako „ekstremalnie ciepły”, luty br. jako „lekko ciepły”, a marzec – „ciepły”. Dla odmiany natomiast kwiecień br. został oceniony jako miesiąc „chłodny”. Oceny tej dokonano wg kwantylowej klasyfikacji warunków termicznych, biorąc pod uwagę średnią temperaturę dla Polski. Według pomiarów dokonanych na stacji IMGiW w Warszawie tylko dwa miesiące miały ujemną anomalię temperatury. Były to wrzesień 2022 r. (-0,4°C) i kwiecień 2023 r. (-0,4°C). Styczeń 2023 r. miał największą wartość dodatnią (+5,0°C) – dodał GIOŚ.

Poprawa odnotowana dzięki sprzyjającej pogodzie

Jak stwierdził GIOŚ, warunki termiczne sezonu grzewczego były zmienne. Temperatury od „bardzo chłodnych” do „ekstremalnie ciepłych” oddziaływały na aktywność źródeł grzewczych. Wpłynęło to na ilość emitowanych zanieczyszczeń. Według GIOŚ odnotowana poprawa jakości powietrza wynikała z połączenia warunków pogodowych i działań redukujących emisję zanieczyszczeń.

Przy okazji Inspekcja przypomniała, że jakość powietrza można monitorować online.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu