Polepsza się jakość powietrza w Katowicach

Z roku na rok poprawia się jakość powietrza w Katowicach. Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) pokazały, że w 2023 r. była ona najlepsza w porównaniu do ubiegłych lat – zwrócił uwagę Urząd Miasta Katowice (UM)

Jak poprawia się jakość powietrza w Katowicach na przestrzeni ostatnich lat?

Dla wskaźnika PM10 (parametr określający ilość zawieszonych w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów) średnia miesięczna w zeszłym roku wyniosła 24,3. W roku 2022 było to 28,5, w 2021 – 31, w 2020 – 29, w 2019 – 32,2, w 2018 – 40, a w 2017 – 41. W 2010 r, średnioroczny wskaźnik PM10 wyniósł natomiast 52. Porównując rok 2023 i 2022, ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o blisko 15%, zaś w ciągu ostatnich 10 lat, o ponad 42%.

Walka o czyste powietrze to jedno z naszych priorytetowych zadań. W Katowicach mamy swój miejski program dopłat do wymiany pieców, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Od 2015 roku w ramach tego programu rozdysponowanych zostało ponad 81 mln zł. Wiele trzeba jeszcze zrobić i absolutnie nie zamierzamy osiadać na laurach, ale statystyki jakości powietrza potwierdzają, że kierunek jaki obraliśmy jest właściwy. Działania związane z walką o to, abyśmy oddychali czystym powietrzem prowadzone są w Katowicach wielotorowo. Po pierwsze to miejski program dotacji do wymiany źródła ciepła, dzięki któremu w 2022 roku udało się wymienić rekordową liczbę 1848 pieców, w ubiegłym roku to blisko tysiąc kolejnych pieców, których wymiana została dofinansowana kwotą ponad 9 mln zł – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Różnica w statystykach wynika ze zmiany w systemie przyjmowania wniosków – zaznaczył UM. Aktualnie wnioski są przyjmowane i rozliczane na bieżąco. Wcześniej trzeba było je składać w roku poprzedzającym wymianę. – Z drugiej strony mamy działania edukacyjne i informacyjne, jak chociażby uruchomienie jednego z pierwszych w Polsce Miejskich Centrów Energii. Trzecim filarem tych działań są kontrole straży miejskiej, która egzekwuje zapisy uchwały antysmogowej – dodał prezydent. W bieżącym roku, do 17 kwietnia wymienionych zostało kolejnych 192 pieców, na kwotę prawie 2 mln zł – dodał magistrat.

Straż Miejska w walce o czyste powietrze

O jakość powietrza w Katowicach walczy również tamtejsza straż miejska. Zadania z zakresu ochrony środowiska w sezonie grzewczym wykonuje łącznie 37 przeszkolonych strażników. Posiadają oni upoważnienia do przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

To 32 strażników dzielnicowych oraz pięciu strażników Zespołu ds. Ochrony Środowiska. Docelowo, w przypadku wystąpienia stanów alarmowych, istnieje możliwość zintensyfikowania działań kontrolnych poprzez oddelegowanie pozostałych strażników miejskich – powiedział Dariusz Szerszeń, zastępca komendanta ds. komunalnych Straży Miejskiej w Katowicach. – W 2023 roku katowiccy strażnicy miejscy przeprowadzili 1019 interwencji dotyczących podejrzenia spalania odpadów. W związku z podejrzeniem, iż duże zadymienie i nieprzyjemny zapach może wynikać ze spalania odpadów, strażnicy sporządzili 441 protokołów kontroli palenisk, ujawniając łącznie 147 wykroczeń dodał. Strażnicy nałożyli w sumie 122 grzywny w drodze mandatu karnego, z czego 13 w związku ze złamaniem ustawy o odpadach, w wysokości 2300 zł. Pozostałe mandaty karne na kwotę 5730 zł nałożono egzekwując przepisy prawa miejscowego, w tym zapisy tzw. uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego. Magistrat poinformował również, że w stosunku do trzech sprawców wykroczeń przeciwko ustawie o odpadach oraz 21 sprawców wykroczeń z przepisów uchwały antysmogowej, zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. W dodatku, jeden wniosek o ukaranie skierowano do sądu.

W ubiegłym roku funkcjonariusze Zespołu Ochrony Środowiska przeprowadzili 21 kontroli wspólnie z pracownikami firmy z Gliwic. Wykorzystano w nich specjalistycznego drona z głowicą pomiarową. Dron pomiarowy z detektorem „Nosacz”, wykonał kontrolę 400 wytypowanych budynków mieszkalnych. Każdorazowo pobierane były próbki z kontrolowanych kominów. W trakcie kontroli uzyskano prawie 338 wyników negatywnych (tj. wskazujących na brak spalania odpadów) i 62 wyniki o podwyższonych odczytach. Najwięcej podwyższonych odczytów zarejestrowano w Piotrowicach, Ligocie oraz Podlesiu. Kontrole w tych dzielnicach, nie potwierdziły jednak spalania odpadów. Łącznie czynności z wykorzystaniem drona prowadzone były przez 84 godziny, w tym 30 godzin po zmroku. Jak przekazał UM, monitoringowi z powietrza poddano obszar o powierzchni ok. 123 km².

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Edytor Studio

Partner Portalu

Partner Portalu