jakość powietrza w Gdyni

Jakość powietrza w Gdyni

Gdynia podsumowała wyniki pomiarów jakości powietrza za miniony sezon grzewczy, który trwał od października 2018 r. do końca marca br. Jak zaznacza Urząd Miasta Gdyni (UM), stan powietrza w mieście należy do najlepszych w kraju. Potwierdzają to dane z rozbudowanej sieci mierników jakości powietrza.

Mierzyli jakość powietrza w Gdyni i ocenili je jako czyste

Gdyński magistrat przypomina, że jakość powietrza monitoruje na bieżąco 16 urządzeń. Są to trzy stacje pomiarowe Fundacji ARMAAG, działające w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz 13 mierników tzw. niskokosztowych. Te ostatnie są rozmieszczone w różnych dzielnicach, także w sąsiedztwie portu. Wszystkie urządzenia pracują non-stop, a aktualny stan powietrza można łatwo sprawdzić na internetowej mapie, dostępnej pod adresem: www.powietrze.gdynia.pl. Odczyty potwierdzają, że mieszkańcy Gdyni oddychają czystym powietrzem – podkreśla UM.

Średnia liczba dni, w których odczyty stacji pomiarowych pokazywały jakość powietrza jako dobrą i bardzo dobrą wynosi dla całej Gdyni 147 dni. Przez 81% dni jesienno-zimowego półrocza stan powietrza w Gdyni był bardzo dobry i dobry. Jest to średnia ze wskazań wszystkich 16 stacji, przy czym aż 5 stacji wykazało bardzo dobrą i dobrą jakość powietrza przez więcej niż 165 dni, czyli przez ponad 90% dni z całego półrocza – wylicza UM.

Jak wygląda jakość powietrza w ujęciu dzielnicowym? Najlepsze wskaźniki odnotowane zostały na Dąbrowie (98% dni z powietrzem bardzo dobrym i dobrym) na Pogórzu (97% dni z powietrzem bardzo dobrym i dobrym) i w Śródmieściu (94% dni z powietrzem bardzo dobrym i dobrym)). Z kolei najwięcej dni z jakością powietrza złą i bardzo złą odnotował miernik na skrzyżowaniu ul. Pucka-Unruga na Pogórzu – takich dni odnotowano tam dwanaście. Pięć dni z powietrzem złym i jeden dzień z powietrzem bardzo złym odnotował z kolei miernik przy ulicy Sandomierskiej w Małym Kacku. Pozostałe stacje nie wykazały przekroczenia norm jakości powietrza lub wystąpiło to incydentalnie (pojedyncze dni).

To wyraźnie pokazuje, że nasze wielotorowe działania przynoszą efekty, których oczekują mieszkańcy. W tym roku aż 98 pieców węglowych w budynkach prywatnych zostanie zastąpionych innym źródłem ogrzewania przy wykorzystaniu specjalnych miejskich dotacji na ten cel, a cztery kolejne budynki komunalne zostaną poddane termomodernizacji. Są to budynki przy ulicy Kalksztajnów 3 i 11, Kołłątaja 4 i Wileńskiej 93. Niestety, wciąż są osoby, które palą śmieci i tym samym trują siebie i sąsiadów. Jeżeli edukacja w tym zakresie nie trafia na podatny grunt, pozostaje karanie. Kontrola tego, co jest spalane w domowym piecu, to zadanie Straży Miejskiej, która skontrolowała jesienią i zimą aż 766 nieruchomości – powiedział Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

65 próbek popiołów i niemal 73 tys. zł

W trakcie kontroli prowadzonych przez Straż Miejską w Gdyni pobrano 65 próbek popiołów, które zostały poddane analizie na obecność śladów spalania substancji niedozwolonych. W 35 przypadkach badania potwierdziły fakt spalania takich substancji. Wystawiono 20 mandatów, skierowano też siedem wniosków o ukaranie do sądu. W ośmiu przypadkach ograniczono się do pouczeń. Pobrania próbek oraz ich analizy kosztowały prawie 73 tys. zł.

Na podstawie www.gdynia.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama