Inwentaryzacja źródeł ogrzewania

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania w Łomży

Miasto Łomża realizując szereg przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji, przystąpiło do wykonania zadania pn. „Szczegółowa inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie miasta Łomża wraz z opracowaniem bazy danych w narzędziu informatycznym” – poinformował Urząd Miejski w Łomży (UM).

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania od września do kwietnia

Jak zaznacza łomżyński magistrat, w ramach tego zadania zostanie wykonana inwentaryzacja źródeł ogrzewania, wykorzystywanych w mieście. Zostanie ona przeprowadzona w okresie od września br. do kwietnia 2021 r. i obejmować będzie budynki zarówno jednorodzinne, jak i wielorodzinne, posiadające indywidualne systemy grzewcze. Z inwentaryzacji wyłączone są adresy korzystające z ciepła sieciowego dostarczanego przez MPEC Łomża.

Dane z zabudowy jednorodzinnej będą zbierane przez ankieterów, a będą oni pracować w godzinach 9:00-19:00 (od poniedziałku do soboty) i w niedzielę w godzinach 10:00-16:00. Magistrat zapewnia, że ankieterzy nie będą zbierać żadnych danych osobowych w postaci personaliów, danych teleadresowych czy podpisów. Dodatkowo każdy z ankieterów będzie posiadał identyfikator z indywidualnym numer ID oraz list upoważniający podpisany przez Prezydenta Miasta. Autentyczność ankietera będzie można potwierdzić w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM oraz w Straży Miejskiej.

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania pozwoli poznać skalę problemu

W przypadku, kiedy mieszkańcy nie zechcą z różnych powodów poświęcić czasu ankieterowi mogą wypełnić samodzielnie ankietę dostępną w Internecie. Magistrat zaznacza, że w przypadku pytań lub problemów z wypełnieniem ankiety można się skontaktować z firmą prowadzącą inwentaryzację na terenie miasta pod nr. tel.: 604 938 933.

Łomżyński UM przekonuje, że inwentaryzacja źródeł ogrzewania pozwoli poznać rzeczywistą skalę stosowania paliw stałych na terenie Łomży oraz sprecyzować już podjęte działania w zakresie poprawy jakości powierza.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Łomży

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama