Inwentaryzacja pieców na Mazowszu

Inwentaryzacja pieców na Mazowszu

Trwa największa w historii inwentaryzacja pieców na Mazowszu – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) i dodał, że dzięki 23 mln zł przekazanym przez samorząd województwa, 242 gminy liczą i sprawdzają źródła ogrzewania u swoich mieszkańców. Inwentaryzacja pieców na Mazowszu ma pomóc w ustaleniu liczby urządzeń, które wymagają pilnej wymiany i jakie środki trzeba będzie na to przeznaczyć.

Gospodarstwa domowe głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza, stąd inwentaryzacja pieców na Mazowszu

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na Mazowszu są gospodarstwa domowe ogrzewane przestarzałymi kotłami na paliwa stałe – podkreśla UMWM. Dlatego najważniejsze jest, aby jak najszybciej zinwentaryzować źródła ciepła, a następnie wymienić je na niskoemisyjne.

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, przyjętym przez sejmik województwa we wrześniu, obowiązek wykonania inwentaryzacji do końca 2021 r. mają wszystkie samorządy gminne z terenu województwa mazowieckiego. Inwentaryzacja to olbrzymie wyzwanie – finansowe i organizacyjne, jednak jej wykonanie jest kluczowe dla poprawy jakości powietrza – zauważyła Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa. – Oznacza to wizytę przedstawicieli gmin w tysiącach domów na ich terenie. Aby pomóc gminom w tym zadaniu, samorząd województwa przeznaczył aż 23 mln zł na dotacje na ten cel – dodała.

Do końca roku potrwa inwentaryzacja pieców na Mazowszu

Pomoc dostępna była w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza – przypomina UMWM, a z dotacji na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł ciepła skorzystały 242 gminy. Jak już wspomniano, łączna kwota dofinansowania wyniosła 23,4 mln zł. Zbieranie informacji w tych gminach potrwa do końca roku, a następnie samorządy gminne przekażą zebrane dane samorządowi województwa.

Podstawowym celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji, tj. urządzeń eksploatowanych w każdym lokalu lub budynku, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej. Urząd marszałkowski dodał, że w niektórych gminach, w ramach inwentaryzacji źródeł ciepła, przygotowano materiały informacyjne dla mieszkańców, których odwiedzają ankieterzy. W broszurach znajdują się informacje m.in. na temat mazowieckiej uchwały antysmogowej, a w nich terminy wprowadzonych oraz planowanych zmian i ograniczeń.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama