100% emisji CO2

Instalacja wychwyci 100% emisji CO2

Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce oraz jedną z pierwszych na świecie zeroemisyjnych cementowni – zapowiada Lafarge. Firma poinformowała, że właśnie podpisała umowę na realizację projektu pn. „Kujawy Go4ECOPlanet”. Dzięki niemu powstanie instalacja wychwytująca 100% emisji CO2 pochodzącej z produkcji klinkieru.

Projekt, który wyznacza standardy w innowacjach przemysłowych

Według firmy, projekt wyznacza standardy w innowacjach przemysłowych, wspierających ochronę klimatu. Jest więc kamieniem milowym w dekarbonizacji całego łańcucha budownictwa z możliwością replikacji w innych gałęziach przemysłu.

Część środków na realizację inwestycji pochodzi z funduszy Unii Europejskiej (UE) w ramach programu Innovation Fund. Fundusz ten jest finansowany m.in. z wpływów z zakupu uprawnień do emisji CO2, w ramach systemu handlu emisjami (ETS).

19 stycznia 2023 r. w Brukseli, Lafarge oraz Innovation Found podpisali umowę na dofinansowanie projektu. Łączna kwota kosztów poniesionych na projekt przez 10 lat to 380 mln euro. Z tej puli 265 mln euro to koszty inwestycyjne (CAPEX). Dofinansowanie UE wynosi 228 mln euro. Na 2023 r. zaplanowane zostały działania związane z projektowaniem i finalizacją umów z partnerami projektu. Natomiast uruchomienie instalacji planowane jest na 2027 r. – informuje firma.

100% emisji CO2 – instalacja wyłapie ponad 10 mln ton w ciągu 10 lat

W okresie realizacji inwestycji w Cementowni Kujawy powstanie specjalna infrastruktura. Będzie ona służyć do wyłapywania dwutlenku węgla z gazów wylotowych z pieca do wypału klinkieru i jego skraplania oraz infrastruktura towarzysząca. Instalacja będzie działać w oparciu o technologię Cryocap™FG, oddzielającą dwutlenek węgla z gazów emitowanych do atmosfery. Ma ona wychwycić 100% emisji CO2 powstałych z produkcji klinkieru – podstawowego składnika do produkcji cementu. Dzięki temu Cementownia Kujawy będzie mogła także produkować cement przy bardzo niskiej emisji. W ciągu 10 lat instalacja wyłapie ponad 10 mln ton CO2, co stanowi 10% rocznej emisji całego sektora cementowego w Polsce – zapowiada Lafarge.

Wyłapią 100% emisji CO2, a co dalej z gazem?

Zastosowanie wychwytywania na skalę przemysłową pozwoli – wg firmy – na replikację tej technologii w innych cementowniach oraz różnych branżach na świecie. Dalszym etapem będzie stworzenie pełnego łańcucha wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. Po skropleniu i załadunku, kolej przetransportuje CO2 do punktu przeładunkowego w porcie morskim. Tam skroplony gaz załadowany zostanie na statki, które dostarczą go na Morze Północne. Trwałe magazynowanie odbędzie się w specjalnie przeznaczonych do tego wyeksploatowanych kawernach po złożach gazu i ropy naftowej. Będzie to możliwe dzięki współpracy z innymi partnerami, mającymi wiedzę i doświadczenie w skraplaniu, transporcie i magazynowaniu gazów. Jak zaznacza firma, jest to część osobnego projektu realizowanego w konsorcjum, w skład którego wchodzi również Lafarge w Polsce.

Jak zaznacza firma, projekt Go4ECOPlanet realizuje cele Europejskiego Zielonego Ładu. Jest też zgodny z prawodawstwem mającym na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Lafarge w Polsce

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny