Gruntowna reforma „Czystego Powietrza”

Gruntowna reforma „Czystego Powietrza”

Program „Czyste Powietrze”, przygotowany w celu likwidacji 3 mln „kopciuchów”, a więc pozaklasowych kotłów, odpowiadających za dramatyczną jakość powietrza w naszym kraju, przeszedł gruntowną reformę i na nowych zasadach wystartował w miniony piątek – przypomniał Polski Alarm Smogowy (PAS), który zaznaczył też, że o zmiany w programie zabiegał od dłuższego czasu. Według PAS, program – choć słuszny w swoich założeniach – był zdominowany przez niepotrzebną biurokrację, która spowalniała proces wymiany „kopciuchów”.

Gruntowna reforma „Czystego Powietrza” była potrzebna

Od września 2018 r., kiedy ogłoszono start programu „Czyste Powietrze”, PAS apelował o ułatwienie procedury ubiegania się o dotację. Po roku działania programu okazało się, że zrealizowano mniej niż 1% założonego celu. Dlatego w liście do prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) PAS zaapelował, o zmiany konieczne dla sprawnego funkcjonowania programu.

Polski Alarm Smogowy wnioskował o uproszczenie wniosków aplikacyjnych, stworzenie listy produktów i urządzeń kwalifikujących się do programu, skrócenie czasu oceny wniosków oraz o stworzenie szerokiej sieci dystrybucji (miejsc, w których można złożyć wniosek o dotację i podpisać umowę) obejmujących: banki, gminy i zakłady energetyczne. To wszystko miało, w ocenie PAS, sprawić, że uzyskanie dotacji będzie łatwiejsze, a proces obsługi beneficjentów sprawniejszy.

Gruntowna reforma „Czystego Powietrza” witana z zadowoleniem

Najnowsze zmiany w programie „Czyste Powietrze” witamy z dużym zadowoleniem. Nasze postulaty dotyczące uproszczenia wniosków, skrócenia czasu ich rozpatrywania czy budowania szerokiej sieci dystrybucji zostały uwzględnione. Pojawia się wreszcie nadzieja na przyspieszenie tempa wymiany przestarzałych kotłów węglowych i docieplania domów. Wiemy, że do 24 kwietnia 2020 r. (a więc przez ponad 1,5 roku działania programu) złożono 131 tys. wniosków na łączną kwotę 2,8 mld zł. To dalece niewystarczające. Każdego roku program powinien wspierać wymianę przynajmniej 300 tys. „kopciuchów” – mówi Andrzej Guła, lider PAS.

Według PAS proces ubiegania się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” ulegnie teraz uproszczeniu, a tym samym powinno zostać odnotowane także przyśpieszenie w jego realizacji.

Dzięki wprowadzonym zmianom powinna znacząco wzrosnąć liczba beneficjentów programu. Biurokracja związana z programem została znacznie odchudzona. Proces przyznawania pieniędzy na inwestycje będzie więc szybszy i łatwiejszy w obsłudze. Dużą nadzieję pokładamy we wciągnięciu sieci banków w dystrybucję środków. Cieszy również większe wsparcie dla technologii bezemisyjnych, a mianowicie pomp ciepła – dodaje A. Guła.

Mimo pozytywnej oceny zmian wprowadzonych w programie, PAS ma także uwagi do „Czystego Powietrza”. – W programie wciąż brakuje uwzględnienia najuboższej grupy społecznej. Czekamy z niecierpliwością na konieczne zmiany ustawowe potrzebne do wdrożenia tej części programu. Zreformowany program może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki w najbliższych latach, dając pracę lokalnym wykonawcom i producentom – podkreśla Andrzej Guła.

Gruntowna reforma „Czystego Powietrza” zakłada także integrację z „Moim Prądem”

Jak podaje PAS, nowy kształt programu „Czyste Powietrze” zakłada znaczne uproszenie procedur, w tym zastąpienie większości wymaganych dokumentów oświadczeniami, a także skrócenie czasu rozpatrywania wniosków z 90 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych, a gdy wniosek o dotację złożony zostanie w banku wtedy na rozpatrzenie wniosku będzie 14 dni! Nowa odsłona programu to również znaczne uproszczenie wniosku o dotację: uzupełnienie wniosku nie powinno zająć dłużej niż 30 minut – podaje PAS. Obecnie istnieje możliwość sfinansowania przedsięwzięcia rozpoczętego do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (nie wcześniej niż przed 15 maja 2020 r.), a program przewiduje także dotacje na prace dociepleniowe dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła.

Jak już wspomniano uwzględniono włączenie banków i gmin w dystrybucję dotacji, przewidziano bonus za niskoemisyjność i odnawialność – promowanie pomp ciepła i fotowoltaiki, a okres realizacji przedsięwzięcia wydłużono z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Program „Czyste Powietrze” zintegrowano z programem „Mój Prąd” i przewidziano możliwość łączenia programu z ulgą termomodernizacyjną, a także z programami gminnymi.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PAS

fot. sozosfera.pl, rys. PAS

reklama

 

reklama