projekt ustawy antyodorowej

GIOŚ i projekt ustawy antyodorowej

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) poinformował, że Minister Środowiska udzielił Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska upoważnienia do opracowania i prowadzenia procesu legislacyjnego projektu tzw. ustawy antyodorowej.

Jak podaje GIOŚ, „ustawa antyodorowa” uregulować ma m.in. zasady postępowań, których celem będzie przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej.

Ustawa antyodorowa z uwzględnieniem opinii

Według nadesłanej informacji GIOŚ, przy opracowywaniu projektu ustawy uwzględni opinie – powołanego już – zespołu doradców, składającego się m.in. z przedstawicieli świata nauki oraz rozwiązania przyjęte w Kodeksie dobrych praktyk.

Jak zapewnia GIOŚ, projekt ustawy będzie szeroko konsultowany ze stroną społeczną, a także z przedsiębiorcami, których działalność wpływa na stan środowiska i wiąże się z odoryzacją powietrza.

Na podstawie informacji nadesłanej przez GIOŚ

fot. sozosfera.pl