Bezemisyjny transport

GEPARD wspiera bezemisyjny transport

Miasta: Szczecin, Gdynia i Polkowice mogą się pochwalić faktem, że pozyskały dotacje na bezemisyjny transport publiczny – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Według informacji NFOŚiGW, ekoautobusy kupić chce także Poznań.

Bezemisyjny transport – miasta kupują autobusy elektryczne

Szczecin, Gdynia i Polkowice otrzymają w sumie ponad 12 mln zł dotacji z NFOŚiGW na rozwój bezemisyjnego transportu publicznego. Dzięki temu po ulicach tych trzech miast będzie jeździć łącznie czternaście nowych autobusów elektrycznych, których koszt zakupu oszacowano na ponad 37 mln zł.

W naborze, który odbywał się od 4 września 2017 r. do 30 marca br., do dofinansowania zakwalifikowały się proekologiczne przedsięwzięcia transportowe trzech miast. W maju br. umowy o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych podpisano ze Szczecinem, Gdynią i Polkowicami. Łączna wartość tych umów wynosi ok. 37,3 mln zł, przy zagwarantowanym wsparciu w wysokości ok. 12,4 mln zł. Natomiast kolejny, czwarty wniosek – z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu (MPK) – jest jeszcze na etapie procedowania – wskazuje NFOŚiGW.

Szczecin na swoje przedsięwzięcie wyda ponad 18,4 mln zł, przy udzielonej przez NFOŚiGW dotacji w wysokości 6 mln zł. Za te pieniądze sfinansowany zostanie zakup sześciu autobusów elektrycznych. Tyle samo (sześć) autobusów kupi Gdynia, ale zapłaci za nie ponad 15,5 mln zł, przy dotacji w wysokości przekraczającej nieco 5 mln zł. Polkowice natomiast za kwotę przewyższającą 3,4 mln zł zainwestują w dwa autobusy elektryczne, a na zakup otrzymają dotację wynoszącą niespełna 1,4 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zaznacza, że jeśli poznański wniosek zostanie ostatecznie zatwierdzony przez Ministra Środowiska, to także w stolicy Wielkopolski pojawi się sześć proekologicznych autobusów i sześć ładowarek. Tamtejsze MPK zaplanowało, że przeznaczy na zakup prawie 19 mln zł, uwzględniając dotację w wysokości ponad 5,2 mln zł i pożyczkę przekraczającą 9,7 mln zł z NFOŚiGW.

Program GEPARD

Program pn. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny przewiduje możliwość zakupu nowych autobusów elektrycznych (na ten cel można ubiegać się o dotacje) oraz modernizacji lub budowy stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych (przeznaczone są na to pożyczki). Narodowy Fundusz zwraca przy tym uwagę, że dofinansowana stacja ładowania może być wykorzystywana wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego.

Budżet programu GEPARD na lata 2017-2020 to 200 mln zł, z czego do 41 mln zł zarezerwowano na dotacje, a 159 mln zł na pożyczki.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama