Gazem w niską emisję

Gazem w niską emisję

Starania o rozbudowę sieci gazowej trwają właśnie w Rybniku. Gazyfikacja wybranych części miasta ma być receptą na smog.

Jednak rozwój infrastruktury uwarunkowany jest w znacznej mierze poziomem zainteresowania ze strony mieszkańców. Swoją opinię w tej sprawie rybniczanie wyrażają podczas spotkań organizowanych w dzielnicach.

Rybnik uderza gazem w niską emisję

Spotkania dla mieszkańców rybnickich dzielnic w sprawie możliwości przyłączania gospodarstw domowych do sieci gazowej to jeden z elementów podejmowanych przez Miasto działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Rybniku. Oprócz mieszkańców uczestniczą w nich przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), Urzędu Miasta Rybnika (UM) oraz radni. Spotkania zorganizowano w tych dzielnicach, w których możliwy jest rozwój sieci gazowej, tj. w Kamieniu, Orzepowicach, Gotartowicach, Kłokocinie, Ochojcu, Grabowni, Golejowie, Popielowie, Boguszowicach Starych, Niewiadomiu.

Największe zainteresowanie gazyfikacją wykazali mieszkańcy Ochojca, Grabowni i Golejowa. Dla tych dzielnic opracowana jest już koncepcja gazyfikacji, obejmująca także przyłączenie obiektów miejskich – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (dzielnica Ochojec) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (dzielnica Golejów), o co zabiegało Miasto.

W działania na rzecz rozbudowy sieci gazowej aktywnie włączają się rybniccy radni, którzy przekonywali mieszkańców do zalet korzystania z paliwa gazowego.

Rozbudowa sieci gazowej to w moim przekonaniu jeden z priorytetów rozwoju miasta. W praktyce pozwoli to mieszkańcom na zmianę źródła ogrzewania, a co za tym idzie – na ekologiczne wytwarzanie ciepła na potrzeby własnych gospodarstw. Dla Rybnika, który tak mocno dotknięty jest problemem smogu, to szansa na poprawę jakości życia mieszkańców. Dziękuję całej radzie dzielnicy Ochojec za zaangażowanie w rozmowy z mieszkańcami i zbieranie ankiet dotyczących gazyfikacji. To społeczne zaangażowanie zaprocentuje w przyszłości – wskazuje Krzysztof Szafraniec, radny Miasta Rybnika i przewodniczący rady Dzielnicy Ochojec.

Z zebranych ankiet wynika, że zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej są też mieszkańcy Kamienia, Orzepowic i Kłokocina. Z informacji przekazanych przez PSG wynika, że koncepcja gazyfikacji dla Kłokocina jest na ukończeniu. Dla Kamienia Polska Spółka Gazownictwa będzie przygotowywać koncepcję w nadchodzącym roku.

Miasto daje impuls

Urząd Miasta Rybnkia (UM) zaznacza też, że istotny dla rozwoju infrastruktury gazowej w Rybniku i decyzji PSG w tym zakresie jest fakt podłączania do sieci budynków znajdujących się w zasobach miejskich. Tak np. dzieje się w części dzielnicy Zebrzydowice, w której rozbudowa sieci gazowej jest możliwa dzięki przyłączeniu do sieci budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12. Podobna sytuacja występuje w dzielnicach: Wielopole (podłączenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1) i Gotartowice (podłączenie budynku Szkoły Podstawowej nr 20).

Dzielnice, w których istnieją budynki należące do Miasta, staramy się podłączać do sieci gazowej czy ciepłowniczej, po to by dać impuls do rozwoju tych mediów w danym obszarze. Zdaję sobie sprawę, że proces przyłączenia budynku do sieci gazowej nie jest prosty. Nawet tam, gdzie jest odpowiednia infrastruktura, procedury trwają, o czym sam się przekonałem, realizując niedawno zakończoną inwestycję w swoim domu. Jestem jednak przekonany, że warto podjąć wysiłek. Efekty w zakresie poprawy jakości powietrza będziemy osiągać sukcesywnie, z każdym kolejnym budynkiem podłączonym do ekologicznego źródła ogrzewania – podkreśla Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Poprzez podłączenie swojego domu do sieci gazowej, prezydent Rybnika chce mobilizować do podobnych działań mieszkańców Rybnika. – Wiem, że mieszkańcy dzielnicy, w której mieszkam, są zainteresowani przyłączaniem swoich domów do sieci gazowej ale obawiają się zbyt wysokich kosztów. Staram się namawiać ich do tego, zaczynając m.in. od swoich sąsiadów. Jednego już przekonałem, liczę, że kolejne osoby dają się namówić. Jestem skłonny po zakończeniu sezonu grzewczego udostępnić swoje rachunki, by pokazać, że przy odpowiednim przygotowaniu i gospodarowaniu ciepłem, opłaty za paliwo gazowe nie będą się wiele różnić od tych ponoszonych za nieekologiczne ogrzewanie – wyjaśnia prezydent Kuczera.

Prezydent Rybnika dodaje, że aby zniwelować różnicę w kosztach, należy poddać budynek termomodernizacji. Dzięki temu działaniu zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym spadną koszty. Warto również zaznaczyć, że instalacja gazowa pozwala na regulowanie temperatury, co jest bardzo trudne w domach ogrzewanych przez stare piece węglowe.

Dotacje na ekoinwestycje

Warto dodać, że aby pomóc mieszkańcom przy zmianie źródła ciepła na ekologiczne Miasto oferuje dotacje do ekoinwestycje. Wnioski na 2018 r. przyjmowane będą od 2 stycznia przyszłego roku.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. W. Troszka

 

reklama