Emisje gazów cieplarnianych

Europejskie emisje gazów cieplarnianych spadły

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej (KE) w Polsce poinformowało, że w 2019 r. unijne emisje gazów cieplarnianych spadły do najniższego poziomu od trzech dekad.

Roczne sprawozdanie wskazuje, że spadły europejskie emisje gazów cieplarnianych

Komisja Europejska przyjęła roczne sprawozdanie z postępów działań Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie klimatu, które opisuje postępy poczynione w UE w 2019 r. w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ze sprawozdania wynika, że emisje gazów cieplarnianych w 27 krajach unijnych (UE-27) zmniejszyły się o 3,7% w ujęciu rocznym, podczas gdy PKB wzrósł o 1,5%. Komisja Europejska podaje, że emisje ograniczono obecnie o 24% w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Unia Europejska dowodzi, że możliwe jest ograniczanie emisji przy jednoczesnym rozwoju gospodarki. Jednak dzisiejsze sprawozdanie potwierdza, że musimy zwiększyć nasze wysiłki we wszystkich sektorach gospodarki, aby osiągnąć nasz wspólny cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r. Transformacja jest możliwa, jeżeli podtrzymamy nasze zaangażowanie i wykorzystamy możliwości, jakie stwarza odbudowa gospodarcza, aby przekształcić naszą gospodarkę w bardziej ekologiczną i odporną, a także aby zapewnić wszystkim zdrową i zrównoważoną przyszłość – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy KE ds. Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejskie emisje gazów cieplarnianych – spadek emisji w ramach ETS

W 2019 r. emisje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) odnotowały największy spadek, ponieważ zmniejszyły się o 9,1%, czyli o ok. 152 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla w porównaniu z 2018 r. Spadek ten zawdzięcza się głównie sektorowi energetycznemu, w którym emisje zredukowano o blisko 15%, przede wszystkim dzięki odchodzeniu od wytwarzania energii elektrycznej z węgla kamiennego i przejściu na stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz elektrowni gazowych – podaje KE.

Emisje z przemysłu zmniejszyły się o blisko 2%, ale zweryfikowane emisje z lotnictwa, które obecnie obejmują jedynie loty w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), nadal umiarkowanie rosły, wzrastając o 1%, czyli o ok. 0,7 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla w porównaniu z 2018 r. Emisje, które nie są objęte EU ETS, takie jak emisje z sektorów przemysłu nieobjętych ETS, czyli z transportu, budownictwa, rolnictwa i gospodarki odpadami, nie uległy znaczącej zmianie w porównaniu z poziomami z 2018 r. – dodaje KE.

Ograniczyć europejskie emisje gazów cieplarnianych – dochody z aukcji coraz ważniejszym źródłem finansowania

Wydatki UE na działania w dziedzinie ochrony klimatu, finansowanie zielonych technologii, a także wdrażanie nowych rozwiązań i współpracę międzynarodową wzrosły w 2019 r. i – jak zaznacza KE – w kontekście odbudowy Europy po pandemii COVID-19 będą dalej wzrastać.

Komisja zaznacza również, że dochody z aukcji w ramach EU ETS są coraz ważniejszym źródłem finansowania działań w dziedzinie ochrony klimatu. Całkowite dochody uzyskane przez państwa członkowskie, Zjednoczone Królestwo i państwa EOG z aukcji między 2012 r. (rozpoczęcie sprzedaży na aukcji w ramach EU ETS) a połową 2020 r. wyniosły ponad 57 mld euro, przy czym ponad połowę tej kwoty wygenerowano w latach 2018 i 2019. W 2019 r. łączne dochody ze sprzedaży na aukcji przekroczyły 14,1 mld euro. Jak wskazuje KE, 77% z tej kwoty zostanie wykorzystane na cele związane z klimatem i energią, czyli o siedem punktów procentowych więcej niż 70% jakie przeznaczono na te cele w 2018 r. Ponadto coraz większa liczba wspieranych przez UE projektów w dziedzinie klimatu jest finansowana poprzez monetyzację uprawnień do emisji za pośrednictwem programu NER300, funduszu innowacyjnego i funduszu modernizacyjnego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny

reklama