Elektromobilność w Szczecinie

Elektromobilność – pierwsze miejskie stacje ładowania w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin poinformował (UM), że w ciągu najbliższych trzech miesięcy w stolicy Zachodniopomorskiego pojawią się trzy pierwsze miejskie stacje szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.

Każda z miejskich stacji wyposażona będzie w dwa punkty do ładowania pojazdów. Jednocześnie szczeciński magistrat zastrzega, że to dopiero początek pójścia w kierunku elektromobilności.

Elektromobilność w Szczecinie

Trzy stacje szybkiego ładowania o mocy szczytowej 50 kW powstaną przy ul. Klonowica (przy parkingu Zarządu Strona Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie), przy ul. Felczaka – obok stacji roweru miejskiego oraz przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Koszt budowy trzech stacji wynosi 477 tys. zł brutto.

Stacje służyć będą rozeznaniu potrzeb użytkowników pojazdów elektrycznych, dlatego ładowanie będzie nieodpłatne, ale w zamian użytkownicy będą zobowiązani dostarczyć w formie ankiety informacje, które ułatwią nam planowanie rozwoju elektromobilności w Szczecinie – podkreśla Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta.

Jak zaznacza UM, w nadchodzącym roku przewidywany jest montaż kolejnych dwóch stacji szybkiego ładowania oraz czterech stacji ładowania wolnego. Obecnie trwają analizy w zakresie wskazania potencjalnych miejsc lokalizacji stacji, także pod kątem dostępności źródeł energii. Miasto współpracując z Grupą Enea wytypowało 11 miejsc na terenie miasta, gdzie w pierwszej kolejności powinny zostać umiejscowione takie stacje. Warto dodać, że stacje powstaną dzięki, wynoszącemu 50% kosztów, dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przy okazji magistrat zapewnia, że Szczecin konsekwentnie podejmuje działania w zakresie elektromobilności. Do tej pory wprowadzono m.in. symboliczną opłatę za parkowanie dla właścicieli pojazdów elektrycznych (lub hybrydowych o emisji CO2 poniżej 100 g/km). Opłata ta wynosi 10 zł na rok za parkowanie w strefie. W tej chwili Miasto dysponuje czterema pojazdami elektrycznymi zakupionymi na potrzeby jednostek gminy, a kolejne cztery zasilą miejską flotę jeszcze do końca bieżącego roku.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

fot. pixabay.com

reklama

 

reklama

reklama