Ekologiczny Przemyśl

Ekologiczny Przemyśl – nabór wniosków na listę rezerwową

Urząd Miejski w Przemyślu (UM) podał, że prezydent miasta poinformował o rozpoczęciu naboru, w trybie ciągłym, na listę rezerwową do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”. Jak zaznacza przemyski magistrat, projekt jest realizowany w ramach poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO).

W ramach projektu „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” udzielane jest wsparcie na rezygnację ze źródeł ciepła na węgiel

Nabór na listę rezerwową dotyczy wyłącznie mieszkańców Przemyśla zainteresowanych wymianą dotychczasowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne kotły gazowe, kotły na biomasę oraz podłączenie budynku/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przemyski UM zaznacza, że do projektu mogą przystąpić mieszkańcy, którzy spełniają określone warunki. Pierwszy z nich wskazuje, że nieruchomość, na której wykonana ma być instalacja położona jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśla. W dodatku nieruchomość, na której ma być zainstalowany kocioł na gaz nie może posiadać dostępu do sieci ciepłowniczej, a nieruchomość, na której ma być zainstalowany kocioł na biomasę nie może mieć dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej.

„Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” – dla kogo wsparcie?

Ponadto, stan prawny nieruchomości, na której dokonana ma być wymiana systemu ogrzewania musi być uregulowany, a wnioskujący o wsparcie mieszkaniec posiadać prawo do dysponowania nieruchomością bezterminowo lub co najmniej do 31 grudnia 2026 r. (tyle bowiem wynosi okres trwałości projektu). W przypadku skorzystania z dofinansowania dotychczas wykorzystywany, tradycyjny kocioł na paliwo stałe musi zostać zlikwidowany.

Właściciele budynku ubiegający się o dofinansowanie nie mogą mieć nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań wobec Przemyśla, chodzi o podatki i opłaty za odpady.

Wymogiem jest także by w budynku, w którym będzie montowane nowe źródło ciepła w okresie ostatnich 10 lat zostały przeprowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie jego efektywności energetycznej. Chodzi m.in. o docieplenie ścian, fundamentów i stropów, a także o wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych bądź oświetlenia na energooszczędne. W grę wchodzi również wymiana sprzętów domowych na energooszczędne.

Jak podaje UM, w projekcie mogą wziąć udział tylko osoby zgłaszające budynek, który ogrzewany jest za pomocą pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno), a warunkiem uzyskania dofinansowania do nowego źródła ciepła jest likwidacja starego, nieefektywnego źródła ciepła. Warto zwrócić uwagę, że dofinansowaniu nie podlega wymiana starych kotłów gazowych.

Ekologiczny Przemyśl – gdzie i kiedy składać deklaracje udziału?

Na obecnym etapie należy złożyć tylko deklarację udziału w projekcie (bez wymaganych załączników) – zaznacza UM i dodaje, że o dostarczenie załączników wnioskujący będą proszeni w przypadku zakwalifikowania ich do projektu. Jednocześnie przemyski magistrat dopowiada, że deklaracje w ramach naboru na listę rezerwową można składać (w trybie ciągłym) osobiście w godz. od 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku, pod adresem: Urząd Miejski w Przemyślu, Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl, pokój 32 (I piętro).

Przejście z listy rezerwowej na listę podstawową, w ramach projektu „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”, może nastąpić po spełnieniu określonych warunków – dodaje UM. Należy do nich złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz ze wszystkimi załącznikami, a także wskazanie w deklaracji tego samego źródła ciepła (rodzaju instalacji), co uczestnik który zrezygnował z udziału w projekcie. Istotnym czynnikiem będzie także pokrycie kosztów weryfikacji technicznej budynku i uzyskanie pozytywnej opinii po takiej weryfikacji, a także pokrycie całości wkładu własnego.

Przy czym UM zaznacza, że wykonanie weryfikacji technicznej będzie wymagane dopiero po zakwalifikowaniu wnioskodawcy do projektu wymiany źródła ciepła i znalezieniu się na liście podstawowej.

Na podstawie przemysl.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama