Ekoinwestycje z dotacjami

Ekoinwestycje z dotacjami

Urząd Miejski w Elblągu (UM) poinformował, że mieszkańcy mogą już pobierać wnioski o dotacje na inwestycje służące ochronie powietrza (dofinansowania do wymiany systemu ogrzewania), ochronie wód i powierzchni ziemi (dofinansowania podłączenia do sieci kanalizacyjnej) oraz mające na celu usunięcie azbestu.

Wnioskować można o dofinansowanie proekologicznych inwestycji, które realizowane będą w 2018 r.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miasta oraz przez Internet, a wypełnione i kompletne dokumenty można składać od 2 stycznia 2018 r.

Ekoinwestycje z dotacjami w Elblągu

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności wpływu do magistratu do czasu wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel, nie później jednak niż do 31 października br.

Magistrat zachęca mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia do zapoznania się z regulaminami przyznawania dotacji z budżetu Miasta Elbląg. Są one dostępne na stronie internetowej http://www.elblag.eu – w zakładce – MIESZKAŃCY oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Jednocześnie UM przypomina, że niektóre inwestycje, np. instalacja ogrzewania gazowego, zgodnie z Prawem budowlanym, przed wykonaniem wymagają uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót.

Po złożeniu wniosku o ekodotację należy oczekiwać na telefon pracownika Referatu Ochrony Środowiska UM. Rozmowa telefoniczna będzie miała na celu ustalenie terminu wizji potwierdzającej dane zawarte we wniosku oraz wezwanie do podpisania umowy dotacji z miastem – umożliwiające rozpoczęcie inwestycji.

Jednocześnie magistrat podkreśla, że koszty inwestycji nie mogą być poniesione przed datą podpisania umowy dotacji, ani po terminie zakończenia realizacji inwestycji określonym w zawartej umowie – nie będą one dotowane ze środków budżetowych „Gminy”.

Do realizacji inwestycji należy przystąpić po odebraniu podpisanej umowy dotacji, a po zakończeniu robót uzyskać od wykonawcy faktury bądź rachunku. Po zakończeniu inwestycji konieczne będzie złożenie sprawozdań z realizacji zadania wraz z oryginałami faktur/rachunków wystawionych w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia ustalonego w niej jako termin realizacji zadania. Wymagane będzie także załączenie protokołu odbioru inwestycji.

Ostatnim krokiem będzie telefon pracownika Referatu Ochrony Środowiska UM, mający na celu ustalenie terminu wizji potwierdzającej wykonanie inwestycji. Po wizji możliwe będzie przekazanie środków finansowych.

„Przystąp i TY do ekologicznej ofensywy!!” – zachęca elbląski magistrat.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Elblągu

fot. pixabay.com

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

reklama

partner medialny