Dziennikarze dla klimatu

Trwa czwarta edycja Ogólnopolskiego konkursu „Dziennikarze dla Klimatu”, którego organizatorem jest Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Partnerem Konkursu jest Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).
 
Podstawowym celem tej inicjatywy jest popularyzacja działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma za zadanie wyróżnić prace dziennikarzy, zaangażowane w tematykę klimatu wśród społeczeństwa, także wśród społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom klimatycznym. W sposób przystępny i zrozumiały (ale niebanalny) uświadamiać o zagrożeniach klimatycznych, jak powodzie czy huragany, których siła i liczba rośnie. Organizatorzy stawiają zatem pytanie, co można zrobić dla klimatu, aby żyć w zgodzie i harmonii ze środowiskiem?
logo-z-napisem
 
Idea konkursu opiera się na założeniu, że kształtowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie na temat konsekwencji, jakie niosą zmiany klimatu, ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, dlatego w konkursie oceniane są zarówno artykuły, audycje radiowe i telewizyjne na temat nowych rozwiązań technicznych popularyzacji idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii i korzyści ekologicznych, społecznych czy gospodarczych zielonej energetyki, jak i działania edukacyjne w tej dziedzinie.
 

reklama

 

reklama