Działania wstępne

Płock zabiega o włączenie do Programu KAWKA, z którego można otrzymać dofinansowanie na ograniczenie w mieście niskiej emisji. Dzięki temu mieszkańcy mogliby uzyskać dotacje na wymianę pieców węglowych na gazowe, olejowe lub podłączenie do sieci cieplnej, a w przypadku budynków wielorodzinnych – wykonać również termomodernizację, ale wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym.
 
Prezydent Płocka złożył już wstępny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kolejnym krokiem jest zebranie informacji od mieszkańców, ilu z nich jest zainteresowanych wymianą pieców węglowych na ogrzewanie proekologiczne i termomodernizację.
 
Na podstawie: www.plock.eu

Partner Portalu

Partner Portalu