nie tylko na rzecz czystszego powietrza

Działania stolicy na rzecz czystszego powietrza i rozwoju polityki klimatycznej. Podsumowanie 2020 r.

Dwie nowe stacje monitoringu jakości powietrza, ponad 25 mln zł na 1440 dotacji do likwidacji „kopciuchów” i instalację odnawialnych źródeł energii (OZE), Warszawski Panel Klimatyczny i rozpoczęcie projektu Zielonej Wizji Warszawy – to najważniejsze dokonania w ramach działań realizowanych w 2020 r. w stolicy na rzecz poprawy czystszego powierza i rozwijania polityki klimatycznej – podsumowuje Urząd m.st. Warszawy (UM).

Stołeczny magistrat podkreśla, że pomimo pandemii niezmiennie działa, by poprawiać jakość życia warszawiaków. Największe wyzwania, z którymi się mierzy Miasto, to likwidacja przestarzałych pieców i kotłów (czyli tzw. kopciuchów) oraz przygotowanie Warszawy na zmianę klimatu i związane z nią negatywne zjawiska.

Na rzecz czystszego powietrza – rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza

Na rzecz czystszego powietrza

Jednym z priorytetowych działań w omawianym obszarze w stolicy jest rozbudowa warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza. Miniony rok zakończył się realizacją dwóch z trzech głównych elementów nowego systemu. W sierpniu przy ul. Grochowskiej stanęła nowa referencyjna stacja monitoringu jakości powietrza. Z kolei w grudniu nowa stacja pojawiła się przy al. Solidarności, w pobliżu placu Bankowego – przypomina UM i dodaje, że obie mają charakter komunikacyjny, tzn. monitorują jakość powietrza przy głównych korytarzach transportowych. Dotychczas w Warszawie funkcjonowała tylko jedna taka stacja – przy al. Niepodległości. Nowe zostały wybudowane w standardzie stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i wesprą system Państwowego Monitoringu Środowiska.

Ostatnim, kluczowym elementem nowego systemu monitoringu, będzie sieć 170 czujników jakości powietrza, które zostaną zainstalowane w Warszawie i na terenie gmin ościennych. System zostanie dopełniony nową stroną internetową i aplikacją mobilną, przy pomocy których mieszkańcy będą mogli sprawdzić aktualną jakość powietrza. Przetarg na to zamówienie zostanie ogłoszony w najbliższym czasie – dopowiada UM.

Na rzecz czystszego powietrza – 1440 dotacji na likwidację „kopciuchów” i instalację OZE

Ograniczenia związane z epidemią sprawiły, że magistrat musiał całkowicie zmienić formę obsługi wnioskodawców ubiegających się o dotacje na likwidację „kopciuchów” i instalację OZE. Dzięki tej zmianie już od marca można było wnioskować zdalnie – mailowo, telefonicznie lub wysyłając wniosek tradycyjną pocztą.

Łączna kwota dotacji przyznanych w 2020 r. wyniosła ponad 25,2 mln z czego na likwidację „kopciuchów” przyznano ponad 15 mln zł na 532 inwestycje – wylicza UM i tłumaczy, że w skład jednej inwestycji wchodzi likwidacja „kopciucha”, ale też instalacja nowego źródła ogrzewania, a czasami również instalacja OZE. Z kolei na instalację OZE przyznano ponad 10,1 mln zł na 908 inwestycji.

Miasto chwali się też, że w ubiegłym roku zlikwidowało 186 przestarzałych pieców i kotłów w lokalach komunalnych.

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania i Warszawski Panel Klimatyczny

W 2020 r. miasto zawarło też porozumienie z Krajową Izbą Kominiarzy (KIK) o współpracy przy inwentaryzacji bezklasowych pieców i kotłów grzewczych. W sierpniu kominiarze rozpoczęli wizyty w nieruchomościach niepodłączonych do sieci ciepłowniczej i gazowej na Targówku. Podczas odwiedzin u mieszkańców zbierali dane o źródłach ogrzewania w lokalach, edukowali o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców, zachęcali warszawiaków do skorzystania z miejskiego programu dotacji do likwidacji tzw. „kopciuchów”, a także przypominali jak ważna jest bezpieczna eksploatacja przewodów kominowych i wentylacyjnych – przypomina UM, dodając jednocześnie, że inwentaryzacja źródeł ogrzewania we współpracy z kominiarzami miała charakter pilotażowy, a dalsze działania inwentaryzacyjne będą prowadzone w 2021 r.

W listopadzie odbył się pierwszy w historii Warszawy panel obywatelski poświęcony tematowi efektywności energetycznej i zwiększeniu udziału OZE w bilansie energetycznym miasta.

Spośród 93 rekomendacji dopuszczonych do głosowania, 49 uzyskało poparcie co najmniej 80% panelistów, a prezydent miasta zobowiązał się do ich wdrożenia. 4 lutego br. przedstawiona została mapa drogowa do realizacji tego celu.

Zielona Wizja Warszawy – nie tylko na rzecz czystszego powietrza

W grudniu miasto rozpoczęło także realizację projektu Zielonej Wizji Warszawy. Jego celem jest opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju miasta. Z projektem związane jest również dobrowolne zobowiązanie Warszawy do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r. oraz do osiągnięcia neutralności klimatycznej maksymalnie do 2050 r.

„W ciągu 12 miesięcy przygotujemy długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju miasta wraz z opracowaniem jej krótkoterminowych celów. Przeanalizujemy różne obszary funkcjonowania miasta, takie jak źródła energii i ciepłownictwo, gospodarka odpadami, termomodernizacja, adaptacja do zmiany klimatu, oświetlenie uliczne, a także transport. W ramach części klimatycznej projektu zaplanujemy drogę do osiągnięcia celu redukcyjnego – podstawą do działania w tym obszarze jest trwająca właśnie kompleksowa inwentaryzacja źródeł emisji gazów cieplarnianych W Warszawie” – wskazuje UM i dodaje, że „Efektem prac będzie zestaw szytych na miarę rekomendacji i propozycji inwestycyjnych. Integralną częścią projektu jest też plan ich wdrażania oraz szacowane koszty na poziomie inwestycyjnym i operacyjnym wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania oraz sposobów ich realizacji”.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Warszawy

 

reklama