Działania służące ochronie powietrza

Działania służące ochronie powietrza na Mazowszu z dofinansowaniem

Już po raz drugi mazowieckie gminy otrzymają od samorządu województwa wsparcie na działania służące ochronie powietrza. W tym roku, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, pomoc finansową w wysokości blisko 474 tys. zł otrzymają gminy z powiatu łosickiego – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

26 mln zł na działania służące ochronie powietrza

W tym roku na gminne działania służące ochronie powietrza samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 26 mln zł, z czego – jak już wspomniano – blisko 474 tys. zł trafi do gmin z powiatu łosickiego: Platerów, Sarnaki, Stara Kornica oraz do gminy i miasta Łosice. Dzięki dofinansowaniu w gminach możliwe będzie przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła i urządzeń grzewczych.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, to program, który doskonale wpisuje się w realizowane przez nas działania mające na celu poprawę jakości powietrza na Mazowszu. Dzięki projektom realizowanym przez gminy w tym roku, w roku ubiegłym i zapewne również w przyszłych latach, a także większej świadomości mieszkańców, którzy coraz chętniej stosują proekologiczne źródła ciepła, powietrze w całym naszym regionie z roku na rok będzie stawało się coraz czystsze – zaznaczyła Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Działania służące ochronie powietrza przeprowadzone zostaną w ramach co najmniej 272 projektów

Jak podaje UMWM, w sumie w ramach programu wpłynęło 387 wniosków z 272 gmin, a ich łączna wartość oszacowana została na ok. 31,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 aplikacji znalazło się na liście rezerwowej. 240 zadań wybranych do dofinansowania dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin, a 25 zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni. Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do badania jakości powietrza.

Ten program pomaga gminom dbać o powietrze. Bo im bardziej o nie dbamy i staramy się stosować proekologiczne rozwiązania, tym mniej trujących substancji dostaje się do atmosfery. A dzięki temu wszyscy na Mazowszu będziemy zdrowsi. Większość projektów w tym roku dotyczy inwentaryzacji źródeł ciepła. To ważne, żeby samorządy miały takie dane, aby w przyszłości móc podejmować konkretne działania – zaznaczyła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama